Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Libor Šťástka

předseda oblastního sdružení

Šárka Cechová

1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Igor Fučík

místopředseda oblastního sdružení

Michal Chládek

místopředseda oblastního sdružení

Pavel Jankůj

místopředseda oblastního sdružení

Robert Kerndl

místopředseda oblastního sdružení

Petr Kratochvíl

místopředseda oblastního sdružení

Kristýna Švarcová

místopředsedkyně oblastního sdružení

David Trllo

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Charvát

člen oblastní rady

Ludvík Kadlec

člen oblastní rady

Vojtěch Mencl

člen oblastní rady

Stanislav Michalík

člen oblastní rady

Aleš Musil

člen oblastní rady

Roman Vašina

člen oblastní rady

Michal Velička

člen oblastní rady

František Vižďa

člen oblastní rady