9. června 2016

Petr Fiala, Zbyněk Stanjura: Policie není hračka ve sporech uvnitř koalice ani prostředek k vyřizování politických účtů

Petr Fiala: O reorganizaci policejních útvarů se mluví dlouho, je to odborná záležitost, hnutí ANO z toho zbytečně dělá politický případ. Policie není hračka ve sporech uvnitř koalice ani prostředek k vyřizování politických účtů. Bezpečnost a vymáhání práva v této zemi také nemůže stát na jednotlivcích, ale na Policii ČR jako celku.
 
Zbyněk Stanjura: Bezpečnost našich občanů nemůže záviset na několika konkrétních policistech, ale na Policii České republiky jako celku. Ohlášený odchod vedení jednoho z útvarů chápu jako nátlakové gesto na policejního prezidenta, který má v kompetenci provádět změny v policii a který také nese odpovědnost za činnost a výkonnost policie. Každý policista si může svobodně vybrat změnu povolání. Osobně jsem zvědav, kolik z těch, kteří dnes požádali o odchod do civilu, nakonec skončí v bezpečnostní divizi Agrofertu.