Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Jan Skopeček

předseda regionálního sdružení

Miroslav Bernášek

místopředseda regionálního sdružení

Raduan Nwelati

místopředseda regionálního sdružení

Michael Pánek

místopředseda regionálního sdružení

Martin Smetana

místopředseda regionálního sdružení

Tomáš Vokurka

místopředseda regionálního sdružení

Hynek Fajmon

člen regionální rady

Tomáš Havlíček

člen regionální rady

Jiří Havránek

člen regionální rady

Roman Jandík

člen regionální rady

Martin Kupka

člen regionální rady

Tomáš Martinec

člen regionální rady

Jan Mayer

člen regionální rady

Vojtěch Munzar

člen regionální rady

Luděk Palek

člen regionální rady

Roman Tichovský

člen regionální rady

Roman Valuš

člen regionální rady

Petr Bendl

poslanec PČR

Jiří Burian

senátor PČR

Jiří Oberfalzer

místopředseda senátorského klubu