Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Šašek

předseda oblastního sdružení

Miroslav Jaroš

místopředseda oblastního sdružení

Eva Nosková

místopředsedkyně oblastního sdružení

Jan Auinger

člen oblastní rady

Stanislav Jetonický

člen oblastní rady

Jiří Kantor

člen oblastní rady

Martin Lang

člen oblastní rady

Jaroslav Mráz

člen oblastní rady

Josef Pašek

člen oblastní rady

Jan Svejkovský

člen oblastní rady