Ing. Kristina Ospalíková

zastupitelka městské části