Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Martin Baxa

předseda regionálního sdružení

Roman Jurečko

místopředseda regionálního sdružení

Jiří Kalista

místopředseda regionálního sdružení

Pavel Karpíšek

místopředseda regionálního sdružení

Jan Šašek

místopředseda regionálního sdružení

Michal Šašek

místopředseda regionálního sdružení

Michal Šnebergr

místopředseda regionálního sdružení

Vladislav Vilímec

místopředseda regionálního sdružení

Lumír Aschenbrenner

člen regionální rady

Petr Baloun

člen regionální rady

Štěpán Bečvář

člen regionální rady

Jakub Čermák

člen regionální rady

Miroslav Doležal

člen regionální rady

Martina Drechslerová

členka regionální rady

Miroslav Dusil

člen regionální rady

Robert Fryček

člen regionální rady

Josef Holeček

člen regionální rady

Zdena Hončarová

členka regionální rady

Miroslav Jaroš

člen regionální rady

Libor Javůrek

člen regionální rady

Marcela Krejsová

členka regionální rady

Jakub Maglovský

člen regionální rady

Hynek Říha

člen regionální rady

Josef Skala

člen regionální rady

David Šlouf

člen regionální rady

Pavel Trůka

člen regionální rady

Milan Uhlík

člen regionální rady

Jan Poduška

zástupce krajské samosprávy v RR

Rudolf Salvetr

zástupce krajské samosprávy v RR

Jiří Šneberger

zástupce krajské samosprávy v RR

Radka Trylčová

zástupkyně krajské samosprávy v RR