Regionální rada

Regionální rada má veškerou odpovědnost za činnost strany na regionální úrovni v období mezi regionálními sněmy.

Regionální rada se schází 1x za tři měsíce nebo dle potřeby častěji.

Ivan Adamec

předseda regionálního sdružení

Ivo Muthsam

místopředseda regionálního sdružení

Miloš Pochobradský

místopředseda regionálního sdružení

Václav Řehoř

místopředseda regionálního sdružení

Ivan Doležal

člen regionální rady

Miloslav Plass

člen regionální rady

Michal Šubrt

člen regionální rady

Jiří Tůma

člen regionální rady