Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Stanislav Folwarczny

předseda oblastního sdružení

Dalibor Klimša

místopředseda oblastního sdružení

Hynek Orság

místopředseda oblastního sdružení

Werner Bernatík

člen oblastní rady

Zbyněk Gajdacz

člen oblastní rady

Martin Juraszek

člen oblastní rady

Jitka Kocianová

členka oblastní rady

Leoš Lukaštík

člen oblastní rady

Tomáš Peřina

člen oblastní rady

Martin Sliwka

člen oblastní rady

Daniela Stromská

členka oblastní rady

Pavel Šimák

člen oblastní rady

Tomáš Uvíra

člen oblastní rady