15. února 2012

Jiří Pospíšil: Ozvěny dne

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Ve spojení jsem v tuto chvíli s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Dobrý večer i vám.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, já předpokládám, že už jste slyšel alespoň tu poslední pasáž z rozhovoru s panem Vlkem, který řekl, že hlavně ten princip třikrát a dost, je kontraproduktivní, protože z těch lidí, kteří páchají pouhé přestupky, udělá zločince a ti už se pak nevymaní z toho kruhu a že prevence je daleko zásadnější nebo případně počet policistů, který bude dostačující?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Já chci říct, že pan doktor Vlk bohužel nemá pravdu. Problémem není dneska někoho zachytit, zajistit a dokázat mu, že spáchal přestupek, například proti majetku. Podívejme se na různé supermarkety, kde tamní hlídky zajišťují osoby, které realizují drobnou majetkovou kriminalitu a kradou věci levnější než 5 tisíc korun. Problém ovšem je, že dneska máme minimální postihy, v zásadě pouze peněžité pokuty v rámci přestupkového řízení a takovýto člověk může dál vesele krást podruhé, potřetí, popáté, podesáté a pokaždé se bude jednat o přestupek, za který dostane pouze pokutu. Nám v poslední době narůstá drobná majetková trestná činnost a stát s tím podle mého názoru něco musí dělat. A podíváte-li se do Ameriky a do jiných států, kde vyhlásili nulovou toleranci drobné majetkové trestné činnosti, tak se jasně ukázalo, že zvýšení tvrdosti, alespoň na přechodnou dobu a jasný postih každého protiprávního jednání nese svoje plody. Já se omlouvám, ale prevence a tak dále, to jsou obecné věty, nikoliv konkrétní projekty. Ať pan doktor Vlk tedy řekne, jak konkrétně lze snížit to, že dneska kradou lidé bohužel v supermarketu, kradou na hřbitovech, kradou okapy, kradou kanály a tak dále, drobné často věci, které mají hodnotu do 5 tisíc korun a pak jim hrozí maximálně správní řízení. Je to opravdu reálný problém, ale jedině nulová tolerance může tento problém podle mého názoru snížit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Pane ministře, byla tady taky ještě jedna výhrada a ta se týkala ošetřování osobních údajů, které budou zaneseny právě v tom centrální registru přestupků, jak bude ošetřené, aby neunikala data, aby nedocházelo k dehonestaci osob, které budou v tom registru zanesené, kdo k nim bude mít vůbec přístup, k těm údajům?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Paní redaktorko, podívejte se, ten systém funguje desítky let v rámci rejstříku trestů. A já si nepamatuji, že by někdy došlo k úniku informací z rejstříku trestů. Ten systém bude fungovat úplně stejně, protože půjde v zásadě o rejstřík trestů, který bude navíc doplněn právě o informace z přestupků. Tam jsou jasná technická zajištění, která, jak praxe ukazuje, fungují. Tedy myslím si, že ministerstvo spravedlnosti má s tímto velké zkušenosti a bude schopno garantovat, že žádné údaje neuniknou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Kdo k nim bude mít přístup?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Primárně správní orgány, které rozhodují o přestupcích a pak samozřejmě orgány činné v trestním řízení, aby zjistily, zda dotyčný již dvakrát spáchal a byl jaksi potrestán za přestupek. A aby si ověřily, že ten přestupek spáchal dotyčný potřetí, a tedy takovéto protiprávní jednání bude potrestáno už ne jako přestupek, ale jako trestný čin.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Konkrétně, jakých přestupků by se to mělo týkat a za jaké časové období se budou sčítat?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Klíčový problém podle mého názoru je majetková trestná činnost. Stát musí reagovat na to, že nám narůstá počet drobných krádeží, kdy lidé bohužel nebo někteří lidé bohužel vědomě kradou věci do 5 tisíc korun, což není dneska trestným činem, ale je to "pouhým" přestupkem. Toto je fenomén společnosti, na který musíme reagovat a proto tedy recidiva majetkových přestupků potřetí rovná se trestný čin. Dále zvažujeme ještě přestupky proti občanskému soužití a povedeme ještě debatu, zda tam ještě nedal přestupky proti veřejnému pořádku, pravděpodobně ano. Půjde tedy velmi omezenou skupinu, nikoliv o desítky přestupků, které zná přestupkový zákon.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

A za jak dlouhé období se budou sčítat, když třeba někdo něco ukradne, jak dlouho si bude muset ještě dávat pozor, aby se mu nenačítal ten další přestupek?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo ve vládním návrhu dva nebo tři roky. V zásadě ta debata šla tímto směrem. Předpokládám tedy že to asi budou ony 3 roky, po které se bude sčítat přestupkové chování.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:

Tolik Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti z ODS. Já vám děkuji, na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnost a místopředseda ODSi: 

Já vám také děkuji a přeji hezký večer.

JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr

Více o autorovi