1. února 2016

Jan Skopeček: Lednový přebytek rozpočtu není výsledkem snah vlády o úspory ani efektivnějším výběrem daní

Přebytek hospodaření státního rozpočtu za leden 2016 ve výši 45,9 mld. Kč, o němž dnes informovalo Ministerstvo financí ČR, je dominantně ovlivněn čerpáním prostředků z EU. Lednový přebytek rozpočtu tak není výsledkem snah vlády o úspory na straně výdajů, ani efektivnějším výběrem daní na straně příjmů.

 
Na lednovém meziročním růstu příjmů státního rozpočtu ve výši 14,8 mld. Kč se prostředky z EU podílely téměř celými 13 mld. Kč. Příjmy z daní zaznamenaly nárůst pouze o 2 mld. Kč, což v době ekonomického růstu není nijak závratné číslo. Výdaje realizované v lednu 2015 zaznamenaly meziročně pokles o 3 %, jež je rovněž ovlivněn nižším čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v oblasti společných programů EU. Naopak sociální výdaje, tvořící největší část rozpočtu, jsou naproti tomu na stejné úrovni (36,6 mld. Kč) jako v lednu minulého roku a ani pokračující ekonomický růst nedokázal jejich objem umenšit.
 
Na zdroje z EU není možné spoléhat navěky. V okamžiku ukončení jejich čerpání se opět obnaží dlouhodobé strukturální potíže našich veřejných financí, které současná vláda nijak neřeší. Neklesající výdaje sociálního charakteru v době ekonomického růstu jsou dostatečným důkazem toho, jak obrovské riziko je spojeno se stávající strukturou státního rozpočtu.
 
Ing. Jan Skopeček

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi