Lednový přebytek rozpočtu není výsledkem snah vlády o úspory ani efektivnějším výběrem daní
1. února 2016

Jan Skopeček: Lednový přebytek rozpočtu není výsledkem snah vlády o úspory ani efektivnějším výběrem daní

(www.ods.cz) Přebytek hospodaření státního rozpočtu za leden 2016 ve výši 45,9 mld. Kč, o němž dnes informovalo Ministerstvo financí ČR, je dominantně ovlivněn čerpáním prostředků z EU. Lednový přebytek rozpočtu tak není výsledkem snah vlády o úspory na straně výdajů, ani efektivnějším výběrem daní na straně příjmů.

 
Na lednovém meziročním růstu příjmů státního rozpočtu ve výši 14,8 mld. Kč se prostředky z EU podílely téměř celými 13 mld. Kč. Příjmy z daní zaznamenaly nárůst pouze o 2 mld. Kč, což v době ekonomického růstu není nijak závratné číslo. Výdaje realizované v lednu 2015 zaznamenaly meziročně pokles o 3 %, jež je rovněž ovlivněn nižším čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v oblasti společných programů EU. Naopak sociální výdaje, tvořící největší část rozpočtu, jsou naproti tomu na stejné úrovni (36,6 mld. Kč) jako v lednu minulého roku a ani pokračující ekonomický růst nedokázal jejich objem umenšit.
 
Na zdroje z EU není možné spoléhat navěky. V okamžiku ukončení jejich čerpání se opět obnaží dlouhodobé strukturální potíže našich veřejných financí, které současná vláda nijak neřeší. Neklesající výdaje sociálního charakteru v době ekonomického růstu jsou dostatečným důkazem toho, jak obrovské riziko je spojeno se stávající strukturou státního rozpočtu.
 
Ing. et Ing. Jan Skopeček

Ing. et Ing. Jan Skopeček

člen výkonné rady, krajský zastupitel, zastupitel, předseda regionálního sdružení, expert pro ekonomiku a finance

Více o autorovi