16. prosince 2015

Jana Černochová: Interview ČT24

Hostem diskusního pořadu ČT24 byla první místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a členka sněmovního výboru pro bezpečnost Jana Černochová.

Celý rozhovor s poslankyní Janou Černochovou můžete zhlédnout na ČT24.

 

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Nové zájemce do aktivních záloh by měla přilákat dnes schválená předloha zákona. Prošly taky dobrovolné odvody k branné povinnosti. Novinkou pro záložníky by měly být vyšší odměny i lepší výhody. Teď dostávají 6 tisíc korun ročně, nově by to mělo být 18 tisíc. Bude to dostatečná motivace? A máme dost lidí, kteří budou chtít do aktivních záloh vstoupit? Zeptám se členky výboru pro obranu poslankyni Jany Černochové, která je hostem Interview ČT24. Dobrý podvečer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Dobrý podvečer i vám. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Paní poslankyně, 5 tisíc členů aktivních záloh do 5, maximálně 10 let, to je plán ministra obrany. Je to reálné? Bude dost peněz a lidí, kteří budou chtít do aktivních záloh vstoupit? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já pevně věřím, že těch lidí se najde dost. Svým způsobem řada i zájemců, kteří se ptali na tu možnost být členem aktivních záloh, tak čekala na to, jakým způsobem dopadne ta legislativa v Poslanecké sněmovně. Ale já si myslím, že nejenom si zaslouží náš nějaký obdiv a úctu ti, kteří budou chtít vstupovat do aktivních záloh, ale zejména ti, kteří tam vydrželi a to těch 1200 statečných mužů a žen, kteří přes všechna příkoří, která se v minulosti děla, tak vydrželi a z aktivních záloh neodešli a těm bych chtěla moc a moc poděkovat. Ten zákon náborový se netvořil jenom pro ty nové, ale tvořil se i pro ty, kteří skutečně tam prožívali v poměrně špatných podmínkách a já bych na tomto místě nejenom záložákům, ale chtěla poděkovat i panu náčelníkovi Generálního štábu, protože byť tam není ve své pozici tak dlouho, kdy střídal pana generála Pavla, tak ale od víceméně prvního dne, kdy se stal náčelníkem Generálního štábu, tak se začal aktivně zajímat o záložáky a i na výboru pro obranu byl velmi vstřícný vůči požadavkům poslanců. Takže si myslím, že se tady ta konstelace toho celkového prostředí i samozřejmě bezpečnostních hrozeb tak protnula tak, že ten zákon je skutečně takový, že jednak budou se lidi do záloh hlásit, a jednak ti, kteří v nich už jsou, tak už z nich nebudou odcházet. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Bude dost peněz, protože ono to bude hodně peněz stát. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Bude to pořád méně peněz, než když bychom o tyto počty rozšiřovali profesionální vojáky. Tím samozřejmě nechci znehodnocovat a znevažovat to, že bychom neměli mít profesionální vojáky, ta hierarchie v té armádě musí být jasně postavená na profesionální armádě, potom na aktivních zálohách a na třetím místě mohou být ty dobrovolníci. Teď v tomto rozpočtu schváleném minulý týden v Poslanecké sněmovně je rozpočet armády přes 47 miliard korun. My jsme navrhovali z výboru pro obranu, aby ten rozpočet byl ještě vyšší, bohužel tento náš pozměňovací návrh nebyl akceptován na půdě Poslanecké sněmovny, ale těch peněz je tam každopádně více, než tam bylo v minulosti. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

O 4 miliardy víc, než je letos. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Ano, přesně tak. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Bude to stačit na to všechno, co armáda plánuje? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já si myslím, že armáda bohužel v posledních letech měla i problém v tom, ty finanční prostředky utratit, ne že by neměla za co, za co měla. Ale kvůli ne úplně šťastnému zákonu o veřejných zakázkách, tak některé ty akviziční procesy se táhnou 2 roky, 3 roky, tuším, že stejnokroje polní se soutěží už čtvrtým rokem a skutečně ty sklady zejí prázdnotou a to se také negativním způsobem projevuje i na těch náborech, protože ti lidé říkají já chci věnovat čas, chci se naučit bránit svojí vlast, chci být členem příslušníkem aktivní zálohy, ale bojím se toho, že mě nebudete schopni vybavit, že nebudeme mít ani techniku, protože to, co třeba čtu, anebo se bavím se svými kamarády, tak říkají, že z třech tater, které dostanou na cvičení, tak je jedna pojízdná. A tohle všechno jsou kroky, které samozřejmě tím přijetím toho dnešního zákona pro mě jako pro členku výboru nekončí a budu se snažit s panem náčelníkem Generálního štábu spolupracovat na tom, aby se záložákům zlepšilo i to vybavení, jejich výstroj, jejich výzbroj. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Oni by měli dostat i vlastní zbraň, protože to teď není. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Je to tak, že když jedou na to vojenské cvičení, tak se na počet těch vojáků braly zbraně z jednoho centrálního skladu nebo z několika centrálních skladů, ale nebyla na nich cedulka, nevím, rota středočeských záloh. A vlastně v tuto chvíli se rozkazem pana náčelníka Generálního štábu toto změnilo tak, že vlastně na těch jednotlivých krajských vojenských velitelstvích budou mít ty jednotlivé roty, jednotlivé jednotky, tak budou svůj počet zbraní. A jestli se pak na něj napíšou ty jednotliví záložáci Franta, Pepa, Petr, to je pak na nich. Ale budou vědět, že těchto 250 padesátosmiček je jejich a že tedy se o ně, já i doufám, budou lépe starat a bude menší poruchovost těch zbraní. Ne všechno jde úplně ze dne na den, to záložáci vědí, vím to i já, takže třeba ještě v některých krajích se řeší to, že se musí sklady pro ty zbraně někde vybudovat, protože samozřejmě z hlediska bezpečnosti to podléhá velmi přísné ochraně a nemůže to mít někdo na krajském vojenském velitelství v kanceláři. 
 

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Těch záložáků je teď 1200. Do těch 5, maximálně 10 let by jich mělo být 5 tisíc. Myslíte si, že to je opravdu reálná představa, že bude ten nábor dostatečně atraktivní pro lidi? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já v to věřím a všechno, co jsme dělali a dávali do toho návrhu zákona, tak má tuto ambici a má i pro ty lidi motivaci, ať už to je opravdu nedělají to ty lidi pro peníze, ale samozřejmě i ta odměna je jakési symbolické vyjádření toho, že si jich ten stát váží. A jak ty lidi znám a za ty 2 roky jsem jich poznala dost osobně, tak vím, že oni to nepoužijí na to, aby si za to koupili oblečení na běžné nošení, ale využijí to právě k tomu, aby si v těch army shopech třeba i dokoupili něco, co nemají. Takže to určitě pomůže v tom náboru. Pomůže v náboru i to, že dokonce i studenti v prvním ročníku vysokých škol mají ještě o 6 tisíc víc, než jsem načetla ten pozměňovací návrh. To znamená... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

24 tisíc. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

...24 tisíc, běžný příslušníci aktivních záloh budou mít 18 tisíc ročně. Pak tam si myslím, že je poměrně důležitý aspekt ta motivace těch zaměstnavatelů, aby ty... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

To je přesně problém, který byl, protože zaměstnavatelé nechtěli záložáky pouštět, oni si často museli brát dovolenou. Teď je tam ta motivace, že dostanou část vlastně platu pro toho zaměstnance. Jak by to mělo fungovat v praxi? 
 

Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

V praxi by to mělo fungovat tak, že vlastně po dobu, kdy ten záložák bude na vojenském cvičení a ten zákon rozděluje na cvičení řádná a mimořádná. Řádná cvičení oznamuje vedení armády někdy v listopadu, v prosinci toho roku, před kterým následujícím rokem se ta cvičení konají, a v těchto případech ta kompenzace bude ve výši 70 % platu toho záložáka, a když to bude cvičení, které bude mimořádné, což vzhledem k tomu, v jaké mimořádné době bohužel žijeme, tak je dost pravděpodobné, tak to bude 100 %, takže tady i vlastně to rozlišuje takovou tu připravenost toho zaměstnavatele říct si: ano, vím, že v měsíci červnu na 2 týdny nebo na 10 dní přijdou o tohoto pracovníka. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

A máte nějakou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, že pro ně to bude dostatečná kompenzace, že jim to vykompenzuje tu dobu, kdy ten jejich zaměstnanec nebude v práci? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já si myslím, že kolegové, kteří vlastně tento návrh ještě tvořili v tom minulém volebním období, tak zvažovali různé varianty. Jedna z těch variant byla nějaká daňová sleva, tam to ale bohužel naráželo na to, že by se musely otvírat jiné zákony než tyto a nebylo to možné. Takže vlastně i po dohodě s některými zaměstnavateli se přijala tato forma, takže byla s těmi zaměstnavateli, velkými zaměstnavateli diskutovaná. To, že je budou pouštět rádi nebo neradi. Víte, já si myslím, že tady nám trošku chybí ten, něco málo z toho francouzského modelu těch dobrovolných záloh nebo aktivních záloh, jak oni jim říkají, kde pro ty zaměstnavatele je ctí mít ve svých řadách příslušníka aktivní zálohy. A tady si myslím, že na tomhle tom ještě musíme strašně zapracovat všichni, protože to není minus, to je naopak plus, mít prostě za zaměstnance člověka, který je ochotný nasadit svůj život, aby bránil Českou republiku, aby pomáhal při povodních, aby spolupracoval s armádou na odstranění jiných katastrof a živelných pohrom. Tohle přeci pro každého zaměstnavatele by mělo být plusem a bonusem a ne minusem jako to bylo v minulosti. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Vláda původně navrhovala opětovně zavést plošné odvody mladých mužů a žen, což ovšem narazilo u poslanců, proč? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Narazilo to u poslanců, protože se nám to zdálo nesmyslné, že budou povinné odvody ale bez povinných cvičení, což by v praxi znamenalo, že papírovou válkou sezvete prostě mladé lidi ročníky, kteří dosáhnou třeba věku 21, 22 let v daném roce, sezvete 100 tisíc lidí na krajská vojenská velitelství, oni projdou tou procedurou zdravotní, dostanou razítko odveden neodveden a pak vlastně ty lidi nedostanete, protože ten návrh nepočítal s povinnými cvičeními, tak ti lidi si projdou jenom touhle procedurou, ale kdo se z nich potom přihlásí a bude vůbec ochoten se nechat vycvičit, tak to v tom návrhu zákona nebylo. Takže povinné odvody bez povinných cvičení jsme řekli, že není cesta správným směrem. Ministerstvo obrany začalo vymýšlet nějaký prostě jiný návrh, alternativní návrh... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Skončilo to dobrovolnými odvody, pan ministr Stropnický věří, že těch lidí, kteří se budou chtít podílet na obraně země je dost. Pojďme si ho poslechnout. 


Martin STROPNICKÝ, ministr obrany /ANO/ (záznam): 

Zavádíme status jakýchsi dobrovolných záloh. Je to způsob nebo cesta, jak dát příležitost těm občanům, kteří se dobrovolně a na základě své, řekněme, vlastenecké potřeby, já bych se toho slova nebál úplně, přihlásí k registraci, prodělají zdravotní testy a potom prodělají příslušný výcvik a vrací se do svého občanského povolání a do svého běžného života. V případě třeba stavu ohrožení státu vzniká tak jistá záloha dalších lidí, kteří mají za sebou aspoň elementární výcvik. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Co vy, přihlásíte se do dobrovolných odvodů? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já už kdybych mohla bývala se přihlásit do aktivních záloh, tak už v nich jsem. Ale my jako poslanci bohužel máme zákaz z hlediska platné legislativy, protože je logické, že jsme v rámci té moci legislativní, kterou zastupujeme v těch složkách krizového řízení na jiném místě a když by, nedej bože, se něco stalo, tak zasedáme ve sněmovně a přijímáme nějakou legislativu. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Neměl by kdo řídit zem. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Přesně tak. Takže já, byť jsem na začátku nebyla úplně nadšená z těch dobrovolných záloh, tak je to pro mě cesta, jak se přihlásit... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Přihlásíte se? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

...a nechat se vycvičit. Já se v tuto chvíli... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Necháte se odvést dobrovolně? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Nechám se odvést. Já jsem dokonce šla tomu kupředu tak, že jsem si minulý týden zažádala o zbrojní průkaz na A, B a E, protože to si myslím, že samozřejmě i k tomu výcviku patří. Takže trošku jenom to bude o čase. Ono těch 12 týdnů je samozřejmě dlouhá doba. Vím, že se to dá rozdělit na 2 roky a myslím si, že to bude i na nějaké dohodě každého toho žadatele o dobrovolné zálohy, jak ho jeho zaměstnavatel bude pouštět, aby to cvičení v těch kalendářních letech zvládnul. Ale mně se na tom líbí to, že tady si můžou vlastně mladí lidé nebo vůbec generace, která je... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Až do 60. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Ano, do 60 let, že si to může vyzkoušet a že vlastně když zjistí, že je to baví, že se z nich stali army nadšenci, tak pak se vlastně můžou přihlásit do těch aktivních záloh a už nemusí jít znovu na to cvičení, ani nemusí znovu absolvovat ty testy. Takže tam pak přijmou, budou-li přijati do aktivních záloh, tak podepisují v tu chvíli kontrakt na 3 roky vlastně s Armádou České republiky a už to je závazek. Je to závazek pro toho člověka, že je na 3 roky k dispozici na věci, které jsou dané tím zákonem branným.


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:


Kdybyste měla mě jako pacifistu přesvědčit o tom, že bych se měla nechat odvést, jak byste to udělala, čím byste mě přesvědčila? Co je vaší motivací pro to, nechat se dobrovolně odvést? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:
Já mám spoustu přátel pacifistů a musím říct, že hodně z nich i vzhledem k tomu, co se prostě kolem nás děje, jakými starostmi se zabýváme v Evropské unii a i u nás v České republice, tak hodně přehodnocují svůj vztah ke zbraním, protože ten pacifismus je hlavně teda postoj ke zbraním. A já bych vás asi možná nejprve pozvala na střelnici, abyste si to vyzkoušela. Myslím si, že jste natolik akční osobnost, že když byste si to vyzkoušela poprvé, podruhé, že by se vám to líbilo a že byste k tomu ten odpor ztratila, že by to nebylo tak, že byste se jednak těch zbraní bála a že byste v té armádě si cestu našla. Já jsem k tomu taky hledala dlouhou dobu vztah, měla jsem ráda historické knihy, válečné filmy, ale až vlastně poslední 2 roky právě díky aktivním zálohám, tak jsem měla možnost proniknout do toho světa víc a jsem za tu zkušenost moc vděčná. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že by už ve školách se měly děti učit nějakému vlastenectví, nějakou příjemnou cestou je dovést k tomu, že by to pro ně mělo být v podstatě normální. Jak byste si to představovala? Dokážete si představit v českých školách nějaký takový nábor už od základky? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Ono něco podobného už probíhá a je to dokonce i v osnovách. Je to takzvaný POKOS, miluje zkratky, já se s tím vždycky trápím, tak když tu zkratku přeložím, tak je to příprava občanů k obraně státu. Probíhá to na druhém stupni základních škol, je to v osnovách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a víceméně to jsou přesně jakoby jednodenní kurzy, kdy se ty děti dozvědí to, co jsme se my učili v občanské nauce a v branné výchově, že se dozvíme něco ze zdravovědy, něco z historie, bezpečně zacházet se zbraněmi, jak se máme zachovat, když najdeme granát nebo jinou výbušninu, komu máme volat, jak, že na to nemáme sahat. Tohle všechno si myslím, že je přesně to, co můžou pochopit děti na tom druhém stupni. A pak si myslím a mrzelo mě, dneska zrovna nebyla paní ministryně školství v Poslanecké sněmovně, protože jistě by mi na to reagovala, ten druhý krok k tomu, aby ti lidi o tom přemýšleli a aby eventuálně zvažovali i vstup do profesionální armády nebo do aktivních záloh, tak by se v tom druhém kroku to mělo odehrávat na středních školách a tam si myslím, že třeba v takovém třetím ročníku udělat nějaký kemp, my jsme prostě my jsme jezdili na lyžařský výcviky a na chmely a na brambory, tak oni by v rámci toho kempu si jednak mohli vyzkoušet své fyzické... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Hrát si na vojáky. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Nejenom, ale i své fyzické jakoby zdatnosti, schopnosti. To není jenom hrát si na vojáky. Strašně důležitá je v těchhle těch věcech zdravověda... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

A co nějaká výchova k vlastenectví, protože... 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

To samozřejmě také. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

...mám pocit, že tady spousta lidí armádu bere jako ozbrojenou složku, ale nebere to jako projev vlastenectví. Spousta lidí odsuzuje třeba naše vojáky v Afghánistánu nebo vojáky v těch zahraničních misích, je to problém? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já těm lidem nerozumím. Musím říct, že jsem se velmi styděla za to, co probíhalo právě před tím rokem a půl, když zemřelo těch 5 našich vojáků v Afghánistánu a někteří lidé se vyjadřovali takto neomaleným, hrubým způsobem a myslím si, že určitě je to o tom, aby se jednak učila ta historie na těch základních školách objektivně, aby se do toho nepřidávaly různé ideologie. Jsme součástí Aliance, jsme součástí NATO, jsme součástí Evropské unie. Mmyslím si, že to jsou všechno věci, které by ty děti měly chápat v těch širších souvislostech, co to je kolektivní obrana, co vlastně je úloha té Aliance, jaké jsou dohody mezi těmi státy, že si budou pomáhat v případě napadení jednoho z nich. A tam si myslím, že na té základní škole už by k něčemu takovému mělo dojít. Ale hlavně třeba mně se strašně líbila, a myslím si, že to je věc, která určitě bude mít na dvojce tradici. My jsme, protože jsem starostkou na Praze 2, my jsme na náměstí Míru dělali 11. 11. Den válečných veteránů. A to je vlastně den, který se začal slavit po 1. světové válce ve Franci, dnes se slaví ve většině evropských metropolí, a když do toho zapojíte ty školy, což se nám podařilo, které namalovaly dětem, děti namalovaly obrázky vojáků a pan náčelník Generálního štábu je odvezl těm vojákům na misích, ať to bylo na Mali nebo na Afghánistánu, že vlastně ty děti tou přirozenou formou seznamujete s tím, co ty vojáci dělají, proč je vůbec Česká republika má. A na tom náměstí Míru bylo plno, měli jsme tam hezkou technikou, měli jsme tam Iveco, měli jsme tam Pandur, měli jsme Kajmana, takže to bavilo jak muže, tak některé ženy, tak i ty děti, které si mohly zkoušet i tu techniku prolézat. A samozřejmě, že když vidí tu uniformu, tak je to zaujme. Já jsem totiž zjistila, že díky tomu, že nemáme povinnou vojenskou službu, takže vlastně pro ty děti vojenská uniforma je něco, co neznají. Oni znají tu hasičskou, mají rádi hasiče, mají rády poldy, znají tu uniformu, kterou nosí policisté, ale tu vojenskou vlastně neznaly, takže tam bychom měli začít a i těmi různými historickými konsekvencemi, které třeba navazují i na ty aktivní zálohy, to je legionářská tradice, která tady je už historicky a tady si myslím... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Vysvětlete mi ale, proč Česko, které má profesionální armádu, ještě potřebuje v podstatě civilní armádu 5 tisíc lidí, aktivních záloh? Na co je to dobré? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Potřebuje a potřebovali bychom jich mnohem víc. Ale vy jste přesně narazila na věc, která převládá v myšlení hodně lidí, že tím, že jsme si zaplatili a zřídili profesionální armádu, takže jsme vlastně se mentálně vzdali té odpovědnosti za naši bezpečnost. Tak to není. V legislativních normách je, že vlastně vy i já jsme ve věku, kdy máme stále brannou povinnost, když by se v České republice něco stalo, tak jako se tomu dělo v roce 38, kdy byť byla částečná mobilizace do 40 let věku, tak se hlásili lidi mnohem starší, hlásili se dobrovolně. A tady se opravdu myslím, že je to nastavené v pořádku, potřebovali bychom těch lidí naopak víc a není možné se vzdávat prostě té myšlenky, že já jako občan té republiky necítím sounáležitost s tou zemí a budu se spoléhat jenom prostě na toho vojáka v té uniformě. Ne, ten voják v té uniformě mě bude vést, ten mně bude dávat rozkazy a bude mi říkat, co mám dělat, protože to umí. Zná tu štábní strukturu, ví přesně, kde logisticky se má odehrávat co a já toho člověka budu poslouchat, ten mě povede, ale já se budu snažit tu svoji vlast stejně tak bránit jako on. Vždyť kdyby Češi, Čechoslováci takto k tomu nepřistupovali, tak už dávno Československo neexistuje. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Novinkou v tom zákoně je taky to, že by záložáci mohli působit taky v zahraničí. Není to příliš riskantní, když oni absolvují v podstatě jen několikatýdenní kurs, umíte si je představit na nějakých pozicích těch zahraničních misích nebo já nevím, co to znamená, že by mohli být vysláni i do zahraničí. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Neabsolvují jenom kurs, oni absolvovali ten první výcvik a pak absolvují každý rok cvičení. To cvičení... Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

A je to dostatečný výcvik na to, aby mohli fungovat i v zahraničí? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Určitě je a teď pan náčelník Generálního štábu chystá na duben, tuším, velký výcvik, kde právě prověří připravenost těch pěších jednotek a tuším, že to bude na Libavé, a tam se vlastně i ukáže to, co ty záložáci do dnešního dne umí, jestli se třeba ten výcvik v tom Vyškově má v něčem změnit, jestli se má na něco klást větší důraz... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

A kam by tedy mohli být vysláni, protože záložáci /souzvuk hlasů/. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

A můžou být vysláni, pokud to projde tím legislativním procesem, nevrátí nám to Senát, podepíše to pan prezident, vejde ten zákon v platnost, tak by mohli jet vlastně kamkoliv do zahraničí, ať už by to bylo Maďarsko... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

A dělat co?


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Spolupracovat s Armádou České republiky. Oni jsou součástí Armády České republiky, ale je to jenom ta dobrovolná složka. Ve chvíli, kdy dostanu povolávací rozkaz, jsou vojáci se vším všudy. A víte, co je ještě další podstatná věc, která by měla zaznít? Část z nich jsou bývalí profesionální vojáci, jsou to třeba lidé, kteří sloužili u armády 20 let, pak se rozhodli, že už toho mají z nějakých důvodů plné zuby, že odejdou z Armády České republiky, po 3 letech zjistili, že jim to vlastně chybí, že to bylo něco, co je uspokojovalo naplňovalo a dávalo smysl jejich života, tak se právě přihlásí do těch aktivních záloh a to jsou třeba lidé, kteří mají za sebou 6 misí v zahraničí, a proto opravdu bych neměla obavy, že tito lidé by udělali někde nějaký problém v zahraničí. Ne, tam oni nebudou sami jako sólisté, tam budou v rámci Armády České republiky, která se těší v zahraničí velmi dobré pověsti a myslím si, že rozhodně tuto dobrou pověst nenaruší příslušníci aktivních záloh, kteří budou moct do toho zahraničí vyjíždět také. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Jak je to se vztahem profesionálních vojáků k záložákům, protože jsem četla i názory, že profesionální vojáci záložáky trošku přehlížejí, že jsou pro ně malinko méněcenní. Čím to je a je to tak? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já si myslím, že to bylo právě tou minulostí před nástupem pana náčelníka Generálního štábu Bečváře, tak bohužel takové věci jsem částečně slýchávala i od některých lidí z Generálního štábu ne takto explicitně, ale spíš to těm zálohám dávali najevo, že pro ně jsou až někde v té hierarchii někde jinde. Ono je to logické, samozřejmě, že Generální štáb se v první řadě potřeboval starat o armádu, která sama o sobě vojáci profesionální nebyli vybaveni a pak teprve můžou řešit ty dobrovolníky, ale pan náčelník Generálního štábu Bečvář to uvažování na Generálním štábu změnil a ví... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Takže se to změní i vztah profesionálních vojáků k zálohám. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:
 

Ano. A ví, ví, že prostě je to, je to skupina lidí, která de facto zadarmo na úkor svého osobního volna, na úkor prostě své rodiny, se kterou by mohli trávit letní měsíce, tak prostě vyjede na 2 týdny na cvičení, ať už to je v létě nebo v zimě se zahrabává v minus 20 stupních. To jsou skutečně lidi, kterých já si vážím a naopak si myslím, že tím, že to dělají dobrovolně, tak je to ještě pro mě silnější impuls k tomu, abych jim pomáhala. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Podmínkou pro vstup do aktivních záloh je jednak 18 let, jednak čistý trestní rejstřík a musíte taky podepsat čestné prohlášení, že nesympatizujete s žádným extrémistickým hnutím. Je to čestné prohlášení dostatečnou zárukou toho, že se mezi aktivní zálohy nedostanou lidi s nějakými extrémními názory? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já myslím, že to stejným způsobem funguje i u jiných ozbrojených a u jiných bezpečnostních sborů. Prostě pokud byste nevěřili čestnému prohlášení těchto lidí, nemáte jinou možnost, jak si to zjistit, pokud nenastane nějaká skutečnost, že by někdo poukázal na to, že tady na této fotografii je, byl vyobrazený se symbolikou těch a těch někdo, ať už tedy profesionální voják, policista. Víme, že se takové případy v minulosti děly i u policie nebo u profesionálních vojáků, takže nikdy... 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Jiná možnost není než čestné prohlášení. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Není, není skutečně. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Pojďme ještě se dotknout lehce profesionální armády. Chybí tam zhruba 6 tisíc lidí, ale řekněte mi, jak velký je to problém pro obranyschopnost země, když jsme stejně součástí Severoatlantické aliance a sama Česká republika do nějakého válečného konfliktu by asi nikdy nešla samostatně. Je to problém, že nemáme 6 tisíc vojáků? 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Je to problém, protože když si spočítáte, kolik vojáků jezdí na zahraniční mise, teď možná přijde požadavek z Mali, abychom posílili v Mali ty stávající vojáky, které tam máme tím, že se budou stahovat Francouzi. Amerika prodlužuje mandát v Afghánistánu. Takže část těch našich vojáků vyjíždí do zahraničí na mise, kde nás výborným způsobem reprezentují. Část vojáků hlídá pásku ve Vrběticích, což já už druhý rok kritizuju a poukazuju na to. A skutečně těch vojáků je málo, když si to spočítáte a dojdete k nějakému číslu, tak 22 tisíc, což je současný stav, tak skutečně je velmi málo. 


Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:

Říká poslankyně ODS Jana Černochová. Děkuju za to, že jste přišla do Interview ČT24. Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Na řadě je předpověď počasí a Události. Hezký večer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, členka výboru pro bezpečnost PS PČR a 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS:

Já také děkuji a těším se na cvičení. 

Mgr. Jana Černochová

Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi