11. prosince 2015

Absurdní útok na Izrael je dalším selháním Evropské komise

Dne 11. listopadu 2015 vydala Evropská komise pokyn k uvádění původu zboží pocházejícího z izraelských osad na sporných územích Západního břehu a Golanských výšin. Domníváme se, že tento diskriminační krok je inspirovaný velmi silným protižidovským hnutím v některých evropských zemích, což je pro Českou republiku, jako tradičně silného spojence a významného obchodního partnera Izraele, velmi alarmující a nepřijatelné.

  
Jedná se podle nás o nebezpečné využívání ekonomických nástrojů k politickému tlaku. Proto senátorský klub ODS inicioval v Senátu podporu prohlášení 22 poslanců, kterou podepsalo 59 senátorek a senátorů s tímto textem: 

              
Absurdní útok na Izrael je dalším selháním Evropské komise
 
V posledních týdnech čelí Stát Izrael nové vlně barbarského násilí vůči jeho občanům ze strany radikálních arabských útočníků. Evropská komise namísto zřetelně artikulovaného odsouzení těchto činů podniká na svého klíčového spojence a reprezentanta západní politické kultury v regionu propagandistický a potenciálně i ekonomicky citelný úder.
 
Šokující rozhodnutí Evropské komise o speciálním označování izraelského zboží z Judska, Samaří a z Golanských výšin je důkazem hluboko zakořeněné nenávisti některých politiků k jediné blízkovýchodní demokracii a vyvolává otázku, zda napříště zapojovat do struktur evropské administrativy osoby s politicky extrémistickou minulostí.
 
Po snaze direktivně vnutit členským státům Evropské unie relokační mechanismus jde krátce za sebou o další selhání Evropské komise, jejíž někteří členové se zřejmě stále intenzivněji vzdalují realitě dění v Evropě a jejím širším okolí. Takoví ohrožují nejen pověst stávajícího vedení Evropské unie, ale posilují nedůvěru obyvatel k myšlence evropské integrace jako takové.
 
Na světě je aktuálně vedeno kolem dvou stovek různých územních sporů. Evropská komise se ovšem soustředí právě na dění v Izraeli, kde se otevřeně staví proti zájmům židovského státu. Z dlouhodobého hlediska jde pro Evropu a její hodnoty o sebedestruktivní chování. Ohrožení či ztráta spojenectví se Státem Izrael by dopadla negativně právě na Evropu. Ta by se zvláště po útocích v Paříži měla právě od Izraele začít učit, jak zacházet s teroristy.
 
Česká republika a její zástupci reprezentují v evropských strukturách v otázce blízkovýchodního konfliktu většinou racionální pozici, vyvažující mnohdy extrémní diskurz debaty. Česko by se mělo podobně chovat i v případě prvního kroku k centrálně organizovanému bojkotu izraelských výrobků, takovou praxi hlasitě odmítnout a rozhodnutí Evropské komise neaplikovat.
 
Toto prohlášení zašleme jménem podepsaných senátorek a senátorů eurokomisařce paní Jourové s žádostí o vysvětlení. Zároveň text tohoto prohlášení s podpisy zašleme na vědomí předsedovi vlády ČR a všem ministrům vlády ČR.
 
Věříme, že se proti tomuto iracionálnímu nařízení Evropské komise česká vláda rázně postaví a nebude toto rozhodnutí podporovat. Tím zároveň vyšle směrem k EU a Izraeli jasný signál, že je Česká republika ve svém vstřícném postoji k Izraeli konzistentní.