2. prosince 2015

Jana Černochová: Bezpečí podle Bruselu: zbrojní pas na vzduchovku

Návrh Evropské komise na zpřísnění pravidel pro vlastnění střelných zbraní je tak přísný, že zbrojní pas by byl potřeba například na paintballové pušky nebo hračky. Místopředsedkyně bezpečnostního výboru sněmovny Jana Černochová chce prosadit usnesení, které dá vládě mandát v Bruselu toto opatření odmítnout.

 
Evropská komise chce zpřísnit podmínky pro držení zbraní. Když mám doma vzduchovku, budu ji muset odevzdat nebo si udělat zbrojní pas? Nebo hráči paintballu budou mít také utrum?
 
Záleží na výkladu, návrh směrnice jich dovoluje mnoho. Například startovací či signální zbraně nebo zbraně akustické a jejich napodobeniny by nově měly spadat do kategorie C, tzv. na ohlášení. V praxi by to tedy znamenalo, že by do budoucna bylo nutné pro vlastnění a držení těchto zbraní vlastnit i zbrojní průkaz. To se přímo dotýká i zbraní, které budou označeny jako repliky. Replika zbraně je přitom definována jako předmět se vzhledem zbraně, který nelze upravit pro střelbu. Pokud tedy budete vlastnit vzduchovku, airsoftovou či paintballovou zbraň, která bude na první pohled vypadat jako zbraň automatická, bude také nutné, při restriktivním výkladu směrnice, mít zbrojní průkaz.
 
Mají zmizet i výjimky pro historické zbraně. Znamená to, že když v muzeu mají flinty z 19. století, musejí je znehodnotit? Tím ale ztratí svou hodnotu, ne?
 
Měla by především zmizet výjimka pro některé stále funkční historické zbraně. Osobně si nemyslím, že by se to dotýkalo všech historických zbraní vynalezených a vyrobených do určitého období, kdy se začal ve větším používat jednotný náboj, ale i tak by mohlo dojít k obrovské historické a muzejní škodě. Směrnice přímo uvádí automatické a samonabíjecí zbraně se vzhledem automatických. Samonabíjecí zbraně se objevily až někdy na začátku 20. století. Nejvíce by měly být dotčeny zbraně používané v období obou světových válek. Tyto zbraně by spadaly podle nové směrnice do kategorie A, tedy mezi samopaly, samočinné a samonabíjecí pušky. To ovšem zahrnuje mnoho zbraní, třeba i samopal Josefa Gabčíka, to je absurdní. Muzea by v tom případě musela zajistit úplnou deaktivaci zbraní, což by je fatálním způsobem znehodnotilo.
 
Návrh by se mohl dotknout i hráčů paintballu.Co znamená návrh, že omezeny budou i zbraně napodobující samonabíjecí pušky, kluci už budou mít utrum se hrou na vojáky?
 
Vágnost navrhované směrnice dovoluje značně restriktivní, ale i extenzivní výklad. Pokud bychom považovali hračky, ale i divadelní rekvizity zbraní a airsoftové či paintballové zbraně, které mají realistický vzhled, za repliku, bylo by jejich vlastnění podmíněno striktnějšími pravidly a nutností mít zbrojní průkaz. To někomu může přijít jako absurdní, ale výklad směrnice navržené Komisí by to mohl umožňovat.
 
Jak se nová norma dotkne sportovních střelců nebo myslivců?
 
Myslivců se směrnice dotkne jen částečně. Smůlu budou mít ti, kteří mají na lov upravenou samonabíjecí zbraň s omezeným zásobníkem, která svým vzhledem bude podobná zbrani automatické. Olympijských střelců se návrh prakticky nedotýká, ale existuje celá řada neolympijských disciplín, kterých se výrazně dotkne, přímo to pocítí tisíce lidí. Nepřímo se omezení dotkne všech, omezena budou především práva a svobody všech občanů Evropské unie. Unie by se měla zaměřit a potlačování kriminálních živlů, nikoli na kriminalizaci svých zákona dbalých občanů.
 
Má to být jedna z reakcí Bruselu na teroristické útoky, je to adekvátní?
 
Není. Svým způsobem byly teroristické útoky pro Komisi dobrým důvodem či záminkou proč s návrhem restriktivní směrnice přišla nyní, ačkoliv byla již nějaký čas připravována. A ačkoliv byla připravována již dříve, je skandální, jak špatná navrhovaná podoba je. Část směrnice by mohla přinést zlepšení ve vedení společné evidence a prodeje některých hlavních částí zbraní přes internet, ale značná část je absurdní, neadekvátní a nesmyslná. Teroristé nepoužívají legálně držené zbraně. Typickým způsobem jejich vyzbrojování je buď reaktivace špatně znehodnocených zbraní, anebo zbraně nelegálně pašované ze zemí mimo EU. Pokud myslí boj proti nelegálnímu obchodu se zbraněmi EU vážně, měla by se angažovat a investovat peníze do funkčních opatření, kterým mj. je i vykupování zbraní v místech, odkud nelegálně proudí do EU.
 
Komise právě tvrdí, že teroristé koupili znehodnocené zbraně a zpětně je aktivovali, nemá jejich opatření tedy racionální jádro?
 
Část opatření má racionální jádro a souhlasím s ním. Jedná se o jasné definování způsobu znehodnocení nebo předělávání zbraní na expanzní. Je ale potřeba zdůraznit, že taková definice existuje již od roku 2008, ale Komise zase zaspala a neřešila, že některé členské státy povinnost implementování pravidel, která měla být provedena do roku 2010, do svých vnitrostátních právních řádů neplnily. Takže pokud měly některé státy špatné předpisy o znehodnocování, tak o tom Komise ví nejméně od roku 2010. Nová směrnice ale tento problém neřeší. Byla by zapotřebí jasně definovaná technická norma popisující přesný způsob znehodnocení a předělání zbraní, a to včetně kontroly. Brusel by se mohl v této souvislosti inspirovat například u nás. My takovou funkční, kvalitní technickou úpravu a opatření v našem právním řádu již máme. 
 
Pokud Komise návrh připravovala delší dobu, nezneužila teroristické útoky, aby normu prosadila v atmosféře strachu z dalších útoků?
 
Domnívám se, že ano. V předchozí době vznikaly i různé petice, které se snažily návrh Komise zvrátit, ale bez větší pozornosti veřejnosti. Fakt, že Brusel oprášil tento návrh v tak krátkém čase a zároveň tlačí na jeho co možná nejrychlejší přijetí, což je samo o sobě na poměry EU nevídané, mě vede k závěru, že pouze využívá příležitosti. Evropská komise chce pravděpodobně vypadat navenek odhodlaně, akceschopně a vystupovat jako ochránce. Podle Komise je nutnost těchto změn dána ochranou občanů EU před terorismem, což je sice chvályhodná snaha, ale výsledkem navrhovaných změn bude pravý opak, totiž snížení obranyschopnosti občanů před zločinci a teroristy. Odebráním zbraně zákona dbalým občanům, kteří své zbraně získali legálně podle platného zákona a používají je ke sportovní nebo hobby střelbě, se tento problém nikdy nemůže vyřešit.
 
Nemělo by v Evropě přeci jen platit nějaké společné nařízení, když zatím platí volný pohyb osob?
 
Určitě ano. Takové, které znemožní nabývání a používání zbraní zločincům a teroristům, a přitom nebude zbytečně přehnaně omezovat lidi, kteří již jsou prověřeni, dlouhodobě sledováni a evidováni. Je ovšem důležité zdůraznit, že taková úprava v EU existuje. Je to již dnes platná směrnice o střelných zbraních. V ní se mezistátní pohyb se zbraní a jeho kontrola podrobně řeší. Zde vznikl problém jinde - znehodnocené zbraně se nadále nepovažují za zbraně a je možné je převážet jako běžné předměty, což je v pořádku, pokud jsou znehodnocené tak důkladně, aby už nešly opravit. Tohle je to, co je potřeba napravit - neopravitelnou zbraň (třeba znehodnocenou podle našich českých předpisů) není třeba evidovat ani regulovat, protože to opravdu není už nic jiného než kus železa.
 
A zkomplikuje nějak navrhované nařízení teroristům cestu k získání automatických nebo poloautomatických zbraní?
 
To si nemyslím, a jestli, tak minimálně. Teoreticky by se mohlo stát, že i přes všechna již nastavená pravidla se nějaký terorista k nějaké legální samonabíjecí zbrani dostane, ale byla by to rozhodně výjimka a je to málo pravděpodobné. Pokud je mi známo, nemáme moc případů, kdy teroristé legálně drží a použijí zbraň. Samonabíjecí zbraně jsou u nás již dnes zařazeny do kategorie, která pro majitele zbrojního průkazu a vlastníka takové zbraně znamená registraci a evidenci u policie a každý převod se musí také hlásit policii, a to předem. Jestli si terorista bude chtít obstarat zbraň, zpravidla tím poruší zákon. Reálnější ale je, že si ji pořídí nelegálně prostřednictvím černého trhu. Nicméně stále existuje prostor zlepšit v některých členských státech kontrolu nedostatečně znehodnocených zbraní či zbraní špatně předělaných na expanzní. Enormní zákaz jen podpoří neregulovaný nelegální obchod se zbraněmi.
 
Má smysl řešit zákaz automatických zbraní, když v Česku jsou dost přísné podmínky na jejich evidenci?
 
Automatické zbraně jsou už nyní v ČR nedostupné zboží.Nejenom na evidenci. Samotné získání automatickým zbraní je u nás téměř nemožné. Automatické zbraně jsou u nás de facto zakázané. Jsou vydávány pouze na výjimku a tu jen tak někdo nedostane. Fyzická osoba má minimální šanci výjimku získat. A tím kontrola nekončí - i v případě udělení výjimky může kdykoliv přijít policie na kontrolu, zdali má dotyčný zbraň správně uloženou a zabezpečenou tak, jak stanoví zákon. Zákaz automatických zbraní rozhodně smysl má. Je tak adekvátně, vzhledem k nebezpečnosti těchto zbraní, zajištěna kontrola a evidence, aby nedocházelo k případným excesům.
 
V Česku se sice několikrát podmínky na znehodnocování zbraní zpřísňovaly, ale není i u nás dost zbraní evidovaných v minulosti, ze kterých lze udělat funkční zbraně?
 
Ano, to je pravda, ale to nevyřeší žádná sebepřísnější restrikce. Naopak přísnější restrikce tlačí zbraně ještě víc do ilegality. Například perkusní revolvery, které byly volně prodejné od osmnácti let, se později staly zbraněmi kategorie C a podléhaly ohlášení. V minulosti je spousta lidí měla bez zbrojního průkazu a byla postavena do situace, buď postupovat legálně a dodělat si zbrojní průkaz a zbraň přihlásit, nebo postupovat nelegálně a zbraň si nechat načerno. To nevyřeší ani navrhovaná směrnice Komise. Kdo si bude chtít ponechat špatně znehodnocenou zbraň, ten to udělá, nehledě na nějakou směrnici. U nás nejsou znehodnocené zbraně registrované, a tak je jakékoliv nařízení nevymahatelné, protože nevíme, na kom je máme vymáhat. Účinnost takového nařízení pak závisí na dobrovolném dodržení. V tomto směru dlouhodobě odvádí výbornou práci naše vnitro, které zavedlo systém opakovaných amnestií na zbraně, založený ne na konfiskaci, ale legalizaci. Pokud někdo v rámci amnestie přinese nelegální zbraň, tak se důkladně prověří, jestli s ní nebyla páchána trestná činnost, a pak dotyčnému, pokud je držitelem zbrojního průkazu, vydají nové dokumenty, nebo pokud zbrojní průkaz nemá, zbraň uloží. Člověk si pak může zbrojní průkaz dodělat. Je to efektivní systém stahování nelegálních zbraní, které by se mohly dostat na černý trh. Celý systém je založený na důvěře, a pokud by teď stát z rozhodnutí EU zabavil takto legalizované zbraně, tak v příští amnestii už lidi nepřinesou ani prázdnou patronu.
 
Místopředsedkyně bezpečnostního výboru sněmovny Jana Černochová.Ale pokud to Komise schválí, musí to Česko  akceptovat?
 
Komise má velký zájem a ambice, aby směrnice prošla v co možná nejkratším čase celým tímto procesem. Pokud by tedy prošel návrh směrnice celým legislativním procesem, tak by Česká republika musela, bohužel, směrnici plnit. Pokud plnit nebude, směrnice bude obsahovat i sankce za její neplnění. Ale dopustíme-li přijetí návrhu, dopustíme tím omezení svobod a práv občanů Evropské unie a vznikne nebezpečný precedens. Tvorba nicneříkajících nebo všeobjímajících opatření je ukázkou impotence Bruselu adekvátně reagovat na nastalé bezpečnostní hrozby a rizika. 
 
Navrhovala jste usnesení sněmovny, které vládu vyzývá, aby požadovala po Bruselu respektovat suverenitu členských zemí v této věci. Není to plácnutí do vody?
 
Myslím si, že ani v nejmenším. To, že jsme část své suverenity přenesli na Evropskou unii, ještě neznamená, že žádnou suverenitu nemáme. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, a to je dobré si připomenout. Pokud by bylo mnou navržené usnesení sněmovnou přijato, znamenalo by to určitý pokrok ve vnímání problému celým zákonodárným sborem, který by tím stanovil jasný mandát pro předsedu vlády, který by tak mohl efektivněji jednat s vědomím politické podpory napříč politickým spektrem. Členové střeleckých spolků a sdružení, ale i obyčejní lidé, kteří si návrh nové směrnice přečetli, propadali zpočátku až zoufalství, že se zase připravuje další nesmyslná směrnice a nařízení z Bruselu. Fakticky to tedy může znamenat i jasný mandát pro zástupce vlád, kteří jsou vysláni na summity EU, kde by ukázali a přednesli jasný postoj podporovaný zákonodárným sborem. Kdo ví, možná by se mohlo jednat o dobrý precedens i pro další bezpečnostní témata.
 
(Autor: David Jareš)
 
 
Mgr. Jana Černochová

Mgr. Jana Černochová

členka strany
členka regionální rady
náhradnice člena regionální rady
starostka
zastupitelka
poslankyně PČR
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR

Více o autorovi