13. listopadu 2015

Jana Černochová: Události, komentáře: Migrační krize. Posilování české armády

Armáda příští rok dostane z rozpočtu necelých 50 miliard korun – o čtyři víc než letos. I tak je ale částka stále výrazně nižší, než ke které se Česko zavázalo při vstupu do NATO. Jaké jsou plány armády v příštích letech? Kolik nových lidí nabere a do jakých misí vyrazí? A co změní nový branný zákon? Téma ve studiu Událostí, komentářů okomentovala 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová.

Celý rozhovor s Janou Černochovou můžete zhlédnout na ČT24.

 

 

David BOREK, moderátor:

Témata, která jsme teď nastínili s Lukášem Dolanským, a vlastně i to předchozí téma, tedy česká armáda a její budoucnost, teď podrobněji s politiky, konkrétně zde vítám Janu Černochovou z ODS. Hezký večer. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Dobrý večer. 


David BOREK, moderátor:

A zdravíme také Romanu Váňu, poslance ČSSD. Vítejte. 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Dobrý večer. 


David BOREK, moderátor:

Pane Váňo, já začnu, s dovolením, vámi a, s dovolením, Angelou Merkelovou, kterou zmiňoval Lukáš Dolanský v tom svém přehledu. Je tady čerstvé vyjádření pro německá média. Paní Merkelová řekla, že není možné jednostranně stanovit horní hranici pro počet uprchlíků, kteří smějí přijít do Německa. A zároveň zopakovala, že bude nutné spolupracovat s Tureckem a také vyzvednout přímo z Turecka některé uprchlíky a rozdělit je pro členské státy nebo mezi členské státy. Poprosím o vaši reakci na toto, zdůrazněme, prohlášení asi nejvlivnější političky Evropské unie. 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Prohlášení paní Merkelové jsou samozřejmě velmi důležitá, protože už víme ze zkušeností, že mohou mít přímý dopad na množství uprchlíků, kteří se do Evropy valí. A ta prohlášení jsou stále velmi nešťastná. A zdá se, že i v rozporu s tím, co si myslí ostatní němečtí politici. To, že nevíme, jaké množství uprchlíků se nahrne do Evropy, to je jasné. Ale že existuje nějaká hranice, kdy je to ještě možné zvládnout, je také jasné. Že ta hranice je pružná, to je možné. Samozřejmě podle toho pak klesají standardy toho, jak je možné se o uprchlíky postarat. To je třeba onen přechod švédský z ubytování v pevných budovách do stanů a podobně. Takže realita je taková, že uprchlíci přicházejí do Evropy, jsou zklamáni z toho, že nenacházejí to, co si vysnili, a fotografie paní Merkelové jim v konečném důsledku k ničemu nebude. 


David BOREK, moderátor:

Paní Černochová, jednak tedy reakce na vyjádření německé kancléřky, ale vlastně také možná dojem z toho, jak se posouvá, kam se vlastně posouvá evropská migrační krize? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já bych v tomto ohledu naprosto podepsala slova, která řekl pan předseda bezpečnostního výboru Váňa. Myslím si, že každým dnem vidíme, že Německo v těch svých silných výrocích zůstává více a více osamoceno. A samozřejmě že ten vliv i těch dnešních jednáních, které se týkaly V4, které Česká republika v tuto chvíli předsedá, tak i tam tato slova velmi silně zaznívala. A nejsme to jenom my, kteří sdílíme tu obavu z těch silných prohlášení paní Merkel, jsou to Slováci, jsou to Maďaři a v neposlední řadě i Poláci. 


David BOREK, moderátor:

Když už jsme zmiňovali V4. Pane Váňo, vysvětlete mi, předpokládám, že jste byť ne úplně aktivní účastník za českou diplomacii, ale snad poučený pozorovatel, co to znamená ten balkánský fond, na jehož založení se dnes dohodli v Praze politici středo a jihovýchodoevropských států a jak to souvisí třeba i s migrační krizí, která se právě přes tento region ubírá? 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:
 

My celou dobu říkáme, že Česká republika je připravena pomáhat v rámci této krize, odmítáme povinné kvóty, protože jsou nesmyslné, ale zároveň připravujeme i různá opatření, která by mohla v té věci pomoci. Tento fond je jednou z nich. Je to možnost, jak financovat projekty, které mimo jiné i zemím Balkánu mohou pomoci řešit právě migrační krizi. 


David BOREK, moderátor:

Ale jenom, pardon, pane Váňo, vysvětlete mi, možná někdo udělal chybu, někdo udělal chybu v desetinné čárce, ale ta dnešní zpráva tiskových agentur o tom fondu hovoří, že každá členská země do něj vloží 30 tisíc eur, v přepočtu 813 tisíc korun. To má být spása? 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Možná je to nějaký základní vklad, když si zakládáte účet v bance, také vkládáte minimálně tisíc korun. Takže jakýsi základní vklad a ten fond, pokud bude otevřen a osvědčí se, pak samozřejmě se může plnit dále. Je třeba si uvědomit, že to jsou finance nad rámec té pomoci v rámci migrační krize, na které se zavázala Evropská unie. To, že v celkovém součtu to bude stát mnoho miliard eur, je asi už každému jasné. Koneckonců jenom náklady, které jsou vynakládány jednotlivými státy, ty jsou v řádech miliard eur už dnes. 


David BOREK, moderátor:

Pojďme na českou armádu. Zdůrazněme, ta témata se nám tak jako poznenáhlu prolínají, takže určitě to není ostrý střih. Paní Černochová, mluvili jsme tady s náčelníkem Generálního štábu Bečvářem o penězích. Jak jinak by měla fungovat česká armáda, když tedy konečně podle nových jejích představitelů dostane více peněz? 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já myslím, že tady jsme včera na výboru pro obranu jasně vyjádřili vůli české armádě přidat finanční prostředky, nyní čekáme na to, jak se s tím vypořádá Vláda České republiky, zejména pan ministr financí. Já si myslím, že... 


David BOREK, moderátor:

I když jenom zdůrazním, tady se používala taková floskule nebo takové sousloví v české politice, tupé účetní škrty. Tak já se jenom ptám, aby to nebyly naopak tupé účetní přidávání peněz. Co kvalitativně za těmi miliardami navíc by podle vás mělo a musí být, aby to byly peníze, které jsou dobře vynaloženy.  


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

V první řadě lidé, protože ať budete mít sebelepší vybavení, sebelepší výzbroj, výstroj, tak bez kvalitních vojáků a kvalitně připravených aktivních záloh, tak nemůžete stavět armádu. 


David BOREK, moderátor:

Jinými slovy, ODS v tuto chvíli netrvá na tom, aby to byly investice ve smyslu nové výzbroje, nové výstroje. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ne. 


David BOREK, moderátor:

Primárně to tedy... Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

To na sebe všechno navazuje. 


David BOREK, moderátor:

Lidský kapitál. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Ale pokud, přesně, lidský kapitál vždycky musí být na prvním místě, protože tu bezvadnou výzbroj a výstroj musí někdo nosit. A v tuto chvíli početní stav jak armády, tak aktivních záloh bohužel je nižší, než bychom chtěli. Takže je to i o náborových akcích, kde by se mělo během toho příštího roku, jak tady říkal pan náčelník Generálního štábu, přijmout kolem 1500 - 1700 vojáků z povolání, mělo by se přijímat větší množství vojáků v aktivní záloze. O tom jsou i legislativní normy, které nyní projednáváme v Poslanecké sněmovně. Jsme po prvním čtení. A samozřejmě následně by až na to mělo navazovat to vybavení, ať už to jsou radiolokátory, ať už je to debata, kterou vedeme už čtyři roky o víceúčelových vrtulnících, ale neměli bychom vedle toho letectva zapomínat ani na pozemní síly, protože pozemní síly zejména sedmá mechanizovaná brigáda, která vlastně má bévépéčka, tak už má léta problémy s tím, že oni potřebují vědět a v časovém horizontu 4 - 5 let, jaký akviziční proces budeme spouštět. A ten akviziční proces se musí spustit už prostě v roce letošním tak, abychom mohli v těch programových cílech dosáhnout toho přezbrojení naší armády, řekněme, v roce 2020 - 2025. 


David BOREK, moderátor:

Pane Váňo, jaký je váš názor, a když říkám váš, tak vám jednak vykám vám, poslanče Váňo, ale jednak říkám váš jako strana ČSSD na ty 2,2 miliardy korun navíc, které ještě navíc nad rámec beztak zvýšeného rozpočtu zaznívají teď ve sněmovním výboru pro obranu. 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Uvidíme, jestli je pan ministr financí v rozpočtu najde. Nicméně myslím si, že pro armádu je důležitější než ta konkrétní výše jistota rozpočtu. To znamená, aby armáda věděla každý rok i do budoucna, že ten rozpočet v nějaké výši přijde, protože veškeré ty projekty jsou samozřejmě víceleté a spotřebovávají velkou část toho rozpočtu. Takže jistota rozpočtu by byla velmi, velmi dobrá. A samozřejmě... 


David BOREK, moderátor:

Ale pardon, vy jste, pane Váňo, rovnou přehrál na pana Babiše. Ale já se vás ptám znovu, vás poslance Váni, přece vy jste brán jako expert v rámci strany na tyto otázky, tak určitě se vás na to bude někdo ptát, tak chci znát váš názor. Má armáda dostat ještě navíc do příštího, do rozpočtu na příští rok ony dvě miliardy 280 milionů korun? 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Já bych byl určitě pro, pokud by se podařilo i větší investice nebo větší prostředky nalézt, a to nejenom pro Armádu České republiky, ale také třeba pro Policii České republiky a další bezpečnostní sbory, pak by to bylo jen dobře, neboť naše bezpečnost je přesně taková, jakou si zaplatíme. A budeme-li na ni šetřit do budoucna, můžeme mít i problémy právě s bezpečnostní. Takže určitě ano. Na druhou stranu samozřejmě investice do lidí je klíčová, mít profesionály dobře vycvičené je základ. Ale nebál bych se, kdyby armáda nakoupila i základní vybavení pro případ mobilizace, to znamená od výstroje jednoduché uniforem a tak dál i pro případ, kdyby bylo skutečně nezbytně nutné mobilizovat a armádu velice v krátké době zvětšit, protože samozřejmě pěšáka je možné vycvičit za několik měsíců a doufám, že takový případ nenastane, ale by bylo by skutečně dobré být na něj připraven, protože mobilizovat a nemít co těm odvedencům potom dát, obléct, výzbroj, výstroj, to by bylo smutné. 


David BOREK, moderátor:

Jenom to slovo mobilizace má takovou trošku až drakonickou konotaci tady v této zemi. Myslel jste skutečně všeobecnou mobilizaci, tedy doporučení poslance Váni, aby česká armáda si udělala materiální výstrojovou zálohu pro případ, že obyvatelstvo v braném věku bude povoláno do služby? Rozumím tomu správně? 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/:

Samozřejmě, protože bude-li válka, což se může stát v současné situaci, pak armáda, a to víme přece velmi dobře, sama v tom početním stavu, který má, to zvládne několik týdnů, měsíců, ve spolupráci s dalšími armádami, řekněme, delší dobu. Ale pokud by se takový konflikt táhnul delší dobu, jistě by došlo i k postupné mobilizaci. Neříkám, že všeobecné, ale mohou být mobilizovány určité ročníky a branná povinnost koneckonců je stále platná a trvá. To, že není realizována, nejsou realizovány odvody, je věc jiná. Takže měli bychom být připraveni i na to, že se může stát, že opravdu bude třeba vzít do ruky zbraň a jít bránit svou vlast. 


David BOREK, moderátor:

Paní Černochová. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Já myslím, že ten branný zákon je v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně postaven na dobrovolnosti. Samozřejmě souhlasím a sdílím i ty obavy, které tady řekl pan Váňa. Na druhou stranu nemění se ten paragraf, který přesně nařizuje povinnost všem mužům a ženám 18 až 60 let věku. Na druhou stranu po těch debatách, kdy nám Vláda České republiky předložila návrh zákona, ve kterém byly povinné odvody, ale bez povinných cvičení, tak to se nám jako členům výboru pro obranu zdálo naprosto nesmyslné. A já skutečně v tuto chvíli velmi spoléhám nejenom na profesionální vojáky, ale i na aktivní zálohy, protože tady je celá řada občanů České republiky, kteří chtějí nějakým svým projevem solidarity s Českou republikou, svým postojem prostě k hodnotám, které Česká republika zastává, tak ukázat, že jsou připraveni bránit naší republiku, a v tom já vidím obrovský potenciál v té armádě. A tam si myslím, že to velmi dobře pochopil i pan náčelník Generálního štábu Bečvář, který obrovským způsobem podporuje právě aktivní zálohy, a já mu za to moc děkuju. 


David BOREK, moderátor:

A já moc děkuji vám oběma. Jana Černochová a Roman Váňa. Tématem byla nejenom česká armáda. Na shledanou. 


Jana ČERNOCHOVÁ, 1. místopředsedkyně poslaneckého klubu strany /ODS/:

Na shledanou. 


Roman VÁŇA, místopředseda poslaneckého klubu strany /ČSSD/: 

Na shledanou.  

Mgr. Jana Černochová

Mgr. Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
starostka

Více o autorovi