Miloš Koželuh

zastupitel města
místopředseda místního sdružení