PhDr. Marcela Hanáková

členka oblastní rady

Životopis

Snad mohu z tohoto místa říci, že jsem celý svůj dosavadní profesní život, s výjimkou krátkého intermezza na olomoucké radnici, kde jsem čtyři roky zastávala funkci náměstkyně primátora, zasvětila školství.

Po ukončení studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého jsem učila na školách olomouckého okresu. Mezitím proběhl rok 1989, společenská situace se značně změnila a otevřely se různé možnosti uplatnění. Tak jsem se od školní katedry dostala na Ministerstvo školství. Zpětně hodnotím tuto dobu jako velmi hektickou, plnou zvratů a novinek, ale současně jako velmi obohacující. Koncem devadesátých let jsem se rozhodla z osobních důvodů opustit ministerstvo a vrátit se na Moravu do Olomouce. Zde jsem začala pracovat v České školní inspekci. Pak následovalo již ono zmíněné působení v komunální politice a po něm návrat do České školní inspekce. Musím přiznat, že práce v inspekci mne nenaplňovala. Proto jsem se rozhodla, že se budu ucházet o místo ředitelky školy a od roku 2008 jsem ředitelkou Střední školy polygrafické v Olomouci, která mne, myslím, zcela uspokojuje.

Do politiky jsem vstoupila hned začátkem devadesátých let, nejprve jsem byla členkou KDS a od roku 1995 jsem členkou ODS. Své politické názory neměním a přes všechny problémy, kterými naše strana v současné době prochází, jsem jí zůstala věrná. Jsem člověkem pravicových  názorů. Jsem zastáncem toho, že člověk se má ve svém životě především starat o sebe sám a nespoléhat se na druhé či dokonce na stát. Má žít s plnou zodpovědností vůči sobě i svému okolí a svým životem být vzorem a příkladem pro ostatní.

Letos jsem dovršila padesátý sedmý rok věku. Žijeme s manželem sami, děti nemáme, a tak máme dostatek času na různé koníčky (cykloturistika, zahrada a kvalitní dobré víno). Občas si uděláme radost návštěvou nějakého zajímavého divadelního představení či koncertu nebo cestou za památkami Evropy. My oba máme Evropu rádi.

 

 

V Olomouci dne 12.4.2016

 

 

 

PhDr. Marcela Hanáková