Komise bezpečnostní a protidrogová
5. října 2020

Vladan Brenčič: Komise bezpečnostní a protidrogová

(Pětka ) Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 5. Na základě Statutu Komise bezpečnostní a protidrogové má jasně dané oblasti a kompetence v bezpečnostní a protidrogové politice páté městské části.

Sedmičlenná komise se schází na veřejných zasedáních zpravidla jednou za dva měsíce. Postavení, jednání, způsob usnášení komise a další otázky související s činností komise stanoví Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5.

Komise v rámci své činnosti zejména projednává strategii v bezpečnostní, protidrogové a preventivní oblasti. Rovněž zaujímá stanovisko k dokumentům předkládaným RMČ, které zpracovává Odbor sociální problematiky a prevence kriminality.

Sleduje a vyhodnocuje efektivitu vynakládaných prostředků z rozpočtu na aktivity a projekty v oblastech. Dále monitoruje soulad politik v oblastech na úrovni městské části a magistrátu hlavního města a vydává případná doporučení pro potřeby vedení radnice. V neposlední řadě reaguje na podněty z řad občanů a monitoruje jejich plnění.

Pravidelně komunikujeme se zástupci státní i městské policie. Mimo jiné řešíme například bezpečnostně problémové lokality na území městské části, často vycházíme z podnětů občanů,“ sdělil místopředseda komise Vladan Brenčič.

Na jednáních se projednávají i zprávy o vývoji bezpečnosti obou „policií“, které každoročně zveřejňujeme i v časopise Pětka.

Chtěl bych nejen touto cestou opět poděkovat policistům i hasičům za jejich obětavou a společensky prospěšnou činnost,“ dodal místopředseda.

Vladan Brenčič

Vladan Brenčič

místopředseda MS ODS Radlice
člen zastupitelstva MČ Praha 5

Více o autorovi