Mgr. Lukáš Seibert

člen místního sdružení

Životopis

Narodil jsem se v roce 1979 v Novém Jičíně a téměř celý svůj život žiji ve Štramberku. Po absolvování gymnázia v Novém Jičíně jsem v letech 1999 - 2004 studoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 pracuji v Ostravě, nejprve v letech 2004 - 2007 jako advokátní koncipient, od roku 2007 jako advokát
- společník advokátní kanceláře.

Členem ODS jsem od roku 2006, aktuálně jsem rovněž členem Oblastní rady Nový Jičín
a členem Regionální kontrolní a revizní komise. V roce 2010 jsem byl v obecních volbách zvolen členem Zastupitelstva města Štramberka - tuto funkci vykonávám již druhé volební období.

Kandidaturu do krajského zastupitelstva chápu jako závazek vůči ODS, jejím voličům
i obyvatelům celého regionu. Náš kraj je krásné místo pro život, žije v něm řada úspěšných lidí, funguje zde řada podniků. Je ale co zlepšovat - zastavit odliv mladých lidí, vytvářet pro ně prostředí pro práci i život, vylepšit pověst kraje v očích obyvatel republiky. Budu-li k tomu mít na kandidátní listině ODS do krajských voleb vaši důvěru, bude to pro mě projev vaší důvěry.

Děkuji.