Ing. Jiří Svátek

zastupitel města
místopředseda místního sdružení