Veřejné služby pro kvalitní život ve městech a obcích

Kvalita života v obci se výrazně odvíjí od kvality veřejných služeb. Úplným základem je dobře fungující veřejná doprava, která bude v našem programu hrát nezastupitelnou roli. Samozřejmostí by pak měla být ochrana ovzduší, která úzce souvisí s čistotou obce a veřejnou zelení.

Budeme se ale soustředit také na kvalitní síť sociálních služeb, především pak na denní stacionáře. V programu se budeme důsledně věnovat i podpoře zdravotnických zařízení a bezpečnosti v ulicích. Zaměříme se i na sociální dávky, ty by se měly rozdělovat adresně.

Garant: Jan Bauer
poslanec a bývalý starosta Prachatic

Podělte se s námi o svůj nápad nebo podnět k tomuto tématu:

 

ODESLAT