CÍL 1:

ZJEDNODUŠENÍ KOMUNIKACE S ÚŘADY


Zavedeme možnost vyřízení většiny úředních žádostí z domova a elektronicky. Osobní projednání však musí zůstat dostupné těm, kdo takový způsob upřednostňují / Prosadíme princip: „na úřadě vždy jen do jedněch dveří“. Úředník stejně jako osobní bankéř vyřídí vše potřebné na jednom místě / Umožníme jednodušší možnost identifikace na úřadu, například i s využitím datové schránky nebo mobilního telefonu.


CÍL 2:

ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNÉ BYROKRACIE


Zavedeme možnost úhrady správních poplatků vždy i bankovní kartou / Zveřejníme kontaktní seznam všech úřadů a úředníků online na jedné adrese / Omezíme vícenásobné (duplicitní) vykazování dat o vašem podnikání (např. téměř totéž Českému statistickému úřadu a Finančnímu úřadu).


CÍL 3:

VÍCE ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB AŽ DO DOMU (CZECHPOINT@HOME)


Vytvoříme systém automatického upozorňování státu na dodržování termínů (např. platba daní, ukončení platnosti dokladu atd.) prostřednictvím e-mailu či SMS / Podpoříme zavádění jednotného modelu open dat využitelného pro vývojáře nejrůznějších aplikací / Zjednodušíme způsob nahlížení do rejstříku trestů i do evidence bodového hodnocení řidičů prostřednictvím internetu / Zjednodušíme majitelům nemovitostí přístup k informacím o tom, kdo se přihlásil k trvalému pobytu v jejich nemovitosti.


CÍL 4:

VŠECHNY ZÁKONY SNADNO A RYCHLE NA INTERNETU


Vytvoříme jednoduchý přehled povinností občanů a firem vůči státu. Systém sám řekne, co a kdy byste měli podat a splnit / Rychle zavedeme eSbírku jako veřejně dostupný zdroj všech platných norem / Spustíme automatické upozorňování na novely zákonů podle vašeho výběru e-mailem.


CÍL 5:

KONEC ŠMÍROVÁNÍ OBČANŮ


Zveřejníme přehled všech agend státu a všech úřednických míst / Zrušíme nepotřebné registry, jejichž cílem je sbírat informace, aniž by měly pro stát praktické využití (např. elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH) / Zavedeme možnost nahlédnutí do přehledu toho, které státní úřady a organizace se zajímaly o vaše osobní data a proč.