CÍL 1:

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

Jednoduché vzdělávací cíle a dokumenty / Omezení byrokracie ve školství / Návrat pravomocí ředitelům škol / Zachování jediné úrovně státní maturity.


CÍL 2:

PODSTATNÉ ZVÝŠENÍ PLATU UČITELŮ

Zvýšení netarifní části platů pro učitele / Zvýšení platů dobrých učitelů bez ohledu na délku praxe – rozhodují hlavně výsledky / Nárůst průměrného platu učitelů nad 35 000 Kč měsíčně / Potřebné peníze půjdou převážně z rezortu MŠMT omezením nesmyslných „podpůrných“ projektů.


CÍL 3:

SPRAVEDLIVÉ A EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

Stejný příspěvek na žáka stejného věku napříč republikou / Finanční bonusy jen pro nižší stupně malotřídních škol na vesnicích / Odmítnutí nového systému financování regionálního školství připravovaného současnou vládou, který způsobí finanční rozvrat školství.


CÍL 4:

ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Zapojení podnikatelů i drobných živnostníků do učňovského školství – rozvíjení duálního modelu vzdělávání / Příspěvek pro živnostníka, který vzdělává učně v oboru / Celou profesní část vzdělání může učeň absolvovat u živnostníka, na závěr pouze složí učňovskou zkoušku, která ověří jeho znalosti


CÍL 5:

ZABRÁNĚNÍ CHAOSU

Zastavení nepřipraveného pokusu o inkluzi žáků, kteří na základní školu nemají mentální kapacitu / Nechceme rušit speciální školství / Zrušení ideologických projektů ministryně Valachové – povinného předškolního vzdělávání, jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a dalších socialistických návrhů.