0
21. prosince 2016

Členové komisí a výborů Kraje Vysočina za ODS

Nové složení komisí a výborů Kraje Vysočina na období 2016-20.

Podrobnější informace o komisích a výborech viz Zákon o krajích č. 129/2000 Sb.

Zástupci ODS ve výborech Zastupitelstva Kraje Vysočina
Výbory jsou inciativní, kontrolní a poradní orgány Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Jejich složení bylo schváleno na 7. jednání KZ dne 22.11.2016.

Finanční výbor

 Tecl Jan  jtecl@muhb.cz
 Med Ladislav  ladislav.med@seznam.cz

Kontrolní výbor

 Decroix Eva  decroix@decroix.cz
 Veselá Marie  m.vesela@plj.cz

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 Křivánek Roman  krivanek@vys-edu.cz
 Ptáček Jaroslav  ptacek.orel@seznam.cz

Výbor regionálního rozvoje, Agenda 21

 John Jakub  john@via-alta.cz

Výbor pro udělování medailí

 Hladík Pavel  hladik.bd@seznam.cz
 Hrbatá Romana   romanahrbata@seznam.cz

Zástupci ODS v komisích Rady Kraje Vysočina
Komise jsou poradní orgány Rady Kraje Vysočina.
Jejich složení bylo schváleno na 41. jednání RK dne 13.12.2016.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

 Bártová Martina  bartova@stred.info
 Skalník Miroslav  Skalnikmiroslav@seznam.cz

Dopravní komise

 Necid Radovan  radovan@necid.cz

Komise pro zemědělství 

 Vencovský Pavel  vencovskypavel@seznam.cz

Komise pro životní prostředí

 Koncz Atila  atila.koncz@seznam.cz

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání

 Benc Ota, předseda komise  ota.benc@gmail.com

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky

 Hormandl jiří  hormandl@ddprosecposna.cz
 Schrek Vítězslav  schrek.v@seznam.cz

Komise pro sport a volný čas

 Stejskal Zbyněk  info@zbynekstejskal.cz

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

 Geist Zdeněk, předseda komise  zdenekgeist@seznam.cz
 Novák Rostislav  rostnovak@seznam.cz

Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

 Černý Radek  radek.cerny.ez@volny.cz
 Procházka Jan  prochazkaj@nemji.cz

Komise pro informatiku a Smart region, Agenda 21

 Průša Václav  prusa@chotebor.cz
 Tomáš Sedláček  tomasodsedlacku@post.cz

Více informací:

Miloš Vystrčil
předseda KKZ ODS Vysočina
tel. 606 767 544
milos@vystrcil.cz