29. června 2012

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ REGIONÁLNÍ RADY

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ REGIONÁLNÍ RADY OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZE DNE 28. ČERVNA 2012

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉ REGIONÁLNÍ RADY OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZE DNE 28. ČERVNA 2012

 

  1. Regionální rada děkuje JUDr. Jiřímu Pospíšilovi za odvedenou práci ve funkci ministra spravedlnosti.
  2. Regionální rada svolává na 8. července 2012 od 19:00 mimořádný regionální sněm ODS Plzeňského kraje.
  3. Důvodem svolání mimořádného regionálního sněmu je návrh na změnu kandidátní listiny Občanské demokratické strany pro letošní krajské volby
  4. Regionální rada navrhuje zachování kandidátní listiny s tím, že se jen zvolí nový lídr. Stávající kandidáti se posunou o jedno místo dolů.
  5. Regionální rada zve na mimořádný regionální sněm ODS Plzeňského kraje předsedu Občanské demokratické strany Petra Nečase k diskusi.