Nízké a přehledné daně, předvídatelný systém, málo papírování

předvídatelné daně bez neustálých změn a experimentů / jednotná sazba daně z příjmu ve výši 15 procent / snížení základní sazby DPH / snížení odvodů zaměstnavatelů na sociální pojištění / zachování výdajových paušálů živnostníků / stop zadlužování státu

Méně regulací a dotací, jasná pravidla, liberální zákoník práce

možnost práce na živnostenský list místo pracovní smlouvy / roční daňové prázdniny pro začínající podnikatele / liberalizace zákoníku práce a rušení administrativních překážek pro zaměstnavatele / žádné další dotování elektřiny z obnovitelných zdrojů / podpora jaderné energetiky

Dobré školy, kvalitní vzdělání jako životní investice

dostupné školky / důraz na základní a střední školství / více pravomocí ředitelům / jedna úroveň maturity včetně matematiky / podpora technických a přírodovědných oborů / větší zapojení zaměstnavatelů / stipendia talentovaným studentům / možnost vybírat školné na vysokých školách / jednotná koncepce podpory vědy

Podpora rodin s dětmi, spolehlivý penzijní systém, dávky jen potřebným

rodina jako nejlepší sociální síť / minimum státních nařízení pro rodiče / předvídatelný a spolehlivý penzijní systém / možnost přispívat rodičům na jejich důchod ze svého sociálního pojištění / existenční minimum jako jediná dávka pro občany odmítající pracovat

Pacient jako klient, vstřícní lékaři, právo volby zdravotní péče

svoboda volby lékaře či zdravotnického zařízení / možnost připlatit si za nákladnější metody léčby / zdravotní pojištění na míru / zvýhodnění občanů pečujících o své zdraví / poplatky za pobyt v nemocnici a návštěvu lékaře zabraňující zneužívání péče

Kvalitní a zdravé potraviny, živý venkov, úcta k tradici

podpora lokálních výrobců potravin / svobodný prostor pro rozvoj rodinných farem a podnikání na venkově / revize zákonů omezujících práva vlastníků půdy / rozvoj tradičních spolků a venkovských aktivit / zlepšení podmínek péče o krajinu / podpora přirozených protipovodňových opatření

Méně zákonů a vyhlášek, rychlé soudy, ochrana soukromí

zrychlení rozhodování soudů a zjednodušení soudních řízení / první rozsudek v trestních věcech nejpozději do 3 let / rušení zbytečných zákonů a vyhlášek / ochrana před finančními pastmi / povinná práce pro vězně / nedotknutelnost soukromí jako základní princip / stejná práva a pravidla pro všechny občany bez výjimek

Svobodné a rychlé cestování, dostupná doprava

větší otevření železnic soukromým přepravcům / částečná privatizace Českých drah / zkrácení doby přípravy a výstavby silnic a dálnic / až 150 km/h na vybraných úsecích dálnic / sladění povolené hranice alkoholu s většinou Evropy na 0,5 promile

Rychlé úřady, důvěra v občany, bezpečné ulice

vyřízení úředních žádostí přes internet z domova / bezpečí a komfort občanů bez omezování jejich svobody a soukromí / jasné vymezení rolí státní a městské policie / zesílení právní ochrany občanů bránících své obydlí proti násilnému vniknutí / důsledné postihování drobné kriminality sčítáním stejných přestupků

Svobodná a nezávislá kultura, jasná pravidla financování

zpřehlednění pravidel podpory kulturních institucí a nezávislých kulturních aktivit / navyšování rozpočtu Ministerstva kultury / omezení politických zásahů do chodu kulturních institucí / jasná pravidla a hranice pro stavební úpravy v památkových zónách

Péče a starost o přírodu a krajinu rozumně a neideologicky

péče a starost o naše životní prostředí jako každodenní úkol, ne nové náboženství ohrožující naši svobodu / posílení postavení státu a místních obyvatel oproti vlivu ideologických aktivistů / žádné ekologické či uhlíkové daně / zmrazení podpory obnovitelných zdrojů

Silná města a obce, jednodušší administrativa evropských dotací

rozvoj měst a obcí obstarávají radnice, ne centrální vláda / peníze bez přerozdělování přímo do rozpočtů měst a obcí / zjednodušení administrativy pro získávání evropských dotací a jednotná kontrola / zrušení Ministerstva pro místní rozvoj

Profesionální obrana, odpovědnost ke spojencům

prohloubení spolupráce s partnery v NATO, zejména se Spojenými státy / pokračování naší účasti na zahraničních misích / navýšení výdajů na společnou obranu v souladu s našimi závazky k NATO / prohloubení obranné spolupráce s Polskem a Slovenskem

Hrdý národ v bezpečné Evropě

aktivní ekonomická diplomacie a účinná obrana národních zájmů / vyjednání trvalé výjimky z přijetí eura / odpovědná přistěhovalecká politika / podpora flexibilní, vícerychlostní Evropské unie

Občanská demokratická strana nabízí pravicovou politiku, jaká má být a které rozumíte. Máme jasnou představu, jakou chceme mít Českou republiku a co budeme prosazovat. Pro lidi, kteří chtějí svobodně žít v dobré zemi.


5. září 2014

Petr Fiala

předseda ODS