Ing. Mojmír Michálek

starosta obce

Bernartice 60
790 57  Bernartice
Česká republika