Ing. David Vančík

místopředseda kontrolní a revizní komise
člen oblastní rady