Doc.RNDr. Nina Škottová, CSc.

členka oblastní rady