PRO SEDMIČKU NAPLNO
5. září 2018

PRO SEDMIČKU NAPLNO

SEDMIČKA PRO OBČANY

Otevřený úřad, odvaha rozhodovat

Ani přes proklamace a vytvoření komise pro otevřenou radnici se minulému vedení nepodařilo otevřít data Prahy 7. To změníme a zlepšíme jak dostupnost informací, tak elektronickou komunikaci s úřadem. Minulé vedení radnice bohužel utratilo za novou dočasnou budovu radnice mnohem víc peněz, než předpokládalo a než slibovalo. Přesto budeme usilovat o to, aby v budoucnu vznikla nová trvalá radnice v rozvojovém území bubenského nádraží.

 • Budeme rozšiřovat úřední agendy o pohodlnou elektronickou komunikaci, aby občané mohli vše vyřídit ze svého počítače nebo telefonu. Tam, kde to zákon a technické řešení dovolují, umožníme občanům vyřídit své záležitosti na nejbližším informačním centru Prahy 7.
 • Rozšíříme návštěvní hodiny úřadu pro veřejnost tak, aby lépe odpovídaly potřebám občanů.  Budeme dbát na vstřícnost úředníků i zvyšování jejich profesionality. Jejich služby budou moci občané veřejně ohodnotit přes web.
 • Umožníme občanům získávat informace o uzavírkách a čištění ulic, záborech veřejného prostranství, chodníků a ulic a hlásit problémy ve veřejném prostoru pohodlně prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů.
 • Všechna tabulková data uveřejňovaná na webu zpřístupníme i v pohodlně zpracovatelném formátu JSON. Jde především o usnesení rady a zastupitelstva, úřední desku, nabídku volných prostor, odpovědi podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aktuality, rozpočet či proplacené faktury.
 • Dokumenty trvalé hodnoty umístíme na web Prahy 7 tak, aby při migraci na nové technické řešení nemohlo dojít k jejich odstranění. Vždy u nich také zachováme stejnou adresu, abychom nezničili pracně budované odkazy, jako se stalo při nedávné migraci webu.
 • Zveřejníme také kompletní mapu webu Prahy 7, aby neexistovaly žádné schované a těžko dostupné části. Data předávaná do externích aplikací – registr smluv nebo Citivizor – občanům zpřístupníme také na webu radnice.
 • Chceme, aby radnice byla důstojným sídlem volených orgánů a místem, kde si občané opravdu pohodlně vyřídí všechny své záležitosti na jednom místě.
 • Vytipujeme vhodné místo pro novou radnici v rozvojovém území Bubny-Zátory a budeme hlídat územní plán, aby bylo místo dobře využitelné. Na pořízení nové radnice začneme vytvářet finanční rezervu, protože ta minulá, dvousetmilionová, byla celá utracena na dočasnou radnici.
 • Zřídíme pozici „městského energetika“, který se bude starat o energetické hospodářství v budovách, které má Praha 7 ve správě a jehož úkolem bude systematicky zefektivňovat hospodaření energiemi.
 • Dokončíme privatizaci bytového fondu v Malém Berlíně a několika dalších bytových domech, jejichž obyvatelé s možností odkoupení bytů dlouhodobě počítali.  Vzhledem k situaci na realitním trhu bude třeba stanovit přiměřené a férové cenové podmínky. Výnos účelově navážeme na investice městské části a na opravy bytového fondu.

 

SEDMIČKA PRO ŘIDIČE

Lepší parkování, plynulá doprava

Praha 7 se stala v posledních 4 letech výkladní skříní zbytečných dopravních omezení. Hlavní dopravní tepny zúžily prakticky nevyužívané cyklopruhy. Radnice zavedla omezení rychlosti na 30 km/hod a nechala zrušit desítky parkovacích míst v blízkosti přechodů. Nový systém parkovacích zón neplní svou funkci, kontrola neoprávněného parkování je nedostatečná. Radnice také dostatečně neřeší narůstající problémy s parkováním způsobené nárůstem vydaných parkovacích oprávnění a nedostatkem parkovacích míst.

 • Vytipujeme lokality pro výstavbu podzemních garáží na Letné i v dolních Holešovicích. Jejich výstavbu je možné financovat z příjmů ze zóny placeného stání, z finančních příspěvků magistrátu, případně také ze soukromých zdrojů.
 • Prosadíme úpravu zóny placeného stání tak, aby návštěvníci Prahy 7 maximálně využívali kapacitu nových podzemních garáží na Letné, případně P+R parkoviště v dolních Holešovicích. Zvýšíme tak počet parkovacích míst pro rezidenty.
 • Prosadíme zrušení zbytečných cyklopruhů na klíčových tepnách (zejména Veletržní) a jejich částečnou přeměnu na parkování pro rezidenty při zachování dostatečné průjezdnosti. Cyklistům vyhradíme trasy s klidnější dopravou.
 • Důsledně prověříme smysluplnost Zóny 30 na celém území Prahy 7. Spoléháme na ohleduplnost a zodpovědnost řidičů, nikoli na efektní zákazy, jejichž dodržování už nikdo nekontroluje.
 • Vyjednáme navrácení tramvajové linky číslo 12 do původní trasy vedoucí od Výstaviště přes ulici Dukelských hrdinů na třídu Milady Horákové a přečíslování tramvajové linky č. 41 zpět na č. 91 připomínající jubilejní výstavy 1891 a 1991.
 • Nebudeme experimentovat s celodenní funkcí semaforů. Vypínání semaforů v odpoledních a večerních hodinách komplikuje život nevidomým i dětem. Prověříme možnost instalace chytrých semaforů, které umí reagovat na provoz v bočních ulicích i na potřeby chodců.
 • Zavedeme jasná pravidla pro organizaci pouličních slavností typu „Zažít město jinak“ tak, aby byly respektovány zájmy všech občanů (dohoda s organizátory na nižším počtu záborů, střídání záborů po letech atp.). Nebudeme finančně podporovat spolek Auto*mat jako dosavadní vedení radnice.
 • Zpracujeme studii dopravní obslužnosti ostrova Štvanice a v rámci rekonstrukce Hlávkova mostu budeme prosazovat přeměnu provizorní zastávky na Štvanici na plnohodnotnou zastávku s přímým vstupem na ostrov.
 • Budeme důsledně hájit zájmy Prahy 7 při plánovaných rekonstrukcích klíčových komunikací jako je Hlávkův most. Budeme prosazovat architektonicky citlivou náhradu starého Libeňského mostu novým. Podpoříme urychlení výstavby nové Trojské lávky a lávky na ostrov Štvanice i přípravu stavby Rohanského mostu.
 • Prověříme zájem občanů o elektromobilitu, zejména pak o instalaci nových dobíjecích stanic například v podzemních garáží na Letné, ale i ve vybraných ulicích v celé městské části.

 

SEDMIČKA PRO SENIORY

Aktivní stáří, domácí péče

Stát i obec mají pomáhat těm, kteří si nedokážou pomoci sami. Proto program ODS klade důraz na kvalitní veřejné služby pro seniory, které jsou díky spolehlivě fungujícímu Pečovatelskému centru Prahy 7 historicky na velmi vysoké úrovni. Základním kamenem musí zůstat terénní a pečovatelské služby. Čím déle mohou staří lidé žít aktivně v domácím prostředí, na které jsou zvyklí, tím lépe. Nabídka péče v domě s pečovatelskou službou má nastoupit tehdy, když už se senioři nezvládnou o sebe postarat sami.

 • Budeme podporovat odlehčovací péči v domácím prostředí a usilovat o rozšíření sítě denních stacionářů a terénních služeb. Zahájíme jednání s magistrátem a vedení hl. m. Prahy o výstavbě domova pro seniory na katastru Prahy 7.
 • Prověříme potřebu navýšit stávající počet lůžek, protože chceme zachovat dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb. Vyhledáme a opravíme vhodnou nemovitost pro rozšíření služeb Pečovatelského centra Prahy 7.
 • Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech, ve kterých bydlí senioři. Budeme citlivě přistupovat k jejich potřebám, například při rekonstrukcích bytů, kdy na náklady obce zajistíme jejich částečnou nebo úplnou bezbariérovost.
 • Po vzoru jiných měst budeme podporovat vznik služby Senior Expres na celopražské úrovni. Jedná se o dopravní službu pro občany starší 70 let nebo pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, díky které se dostanou k lékaři, na nákup nebo za přáteli za výhodnou cenu.
 • Vytipujeme vhodnou budovu nebo místo pro výstavbu malometrážních bezbariérových bytů pro seniory s dlouhodobým pobytem na Praze 7, kde by mohli získat dostupné bydlení, pokud jejich osobní či finanční situace neumožní setrvat v komerčním nájmu.
 • Budeme nadále podporovat programy aktivního stáří a činnost Klubu seniorů při Pečovatelském centru Praha 7. Nejstarším občanům pomůžeme se zapojením do společenského života, ať už pořádáním kulturních akcí určených přímo pro ně, nebo společných akcí seniorů a mladší generace.
 • Zrušíme projekty, které prosazují sociální bydlení v domech, ve kterých po privatizaci vzniklo SVJ a městská část si v nich ponechala část bytového fondu. V domech s obecními nájemními byty budeme respektovat postoje dlouhodobých nájemníků. Nové sociální bydlení má na katastru Prahy 7 vznikat ve formě výstavby financované magistrátem.
 • Zřídíme Nadační fond městské části P7, do kterého soustředíme veškeré charitativní aktivity městské části. Občané i podnikatelé budou mít možnost přispívat na rozvoj dobročinných aktivit pro potřebné spoluobčany.


SEDMIČKA PRO ŽIVNOSTNÍKY

Méně papírování, férové podmínky

Svou průmyslovou minulost mají Holešovice už dávno za sebou, přesto na jejích katastru podniká víc než 6500 firem a skoro 20 tisíc podnikatelů. Živnostníci a podnikatelé jsou nositeli bohatství a inovací a významně se proto podílejí na rozvoji života v naší čtvrti. Hlavní zátěž regulace této skupině obyvatel nakládá stát a legislativa, kterou městská část nemůže prakticky ovlivnit. Přesto se budeme snažit systematicky zlepšovat a zjednodušovat podmínky pro podnikatelskou činnost. Máme eminentní zájem na tom, aby Sedmička zůstala podnikatelsky přátelskou čtvrtí, ve které se daří zejména malým živnostem.

 • Budeme podporovat podmínky pro rozvoj řemesel a služeb dostupných občanům. Ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu městské části budeme systematicky vyhledávat agendy, které je možné zjednodušit.
 • Podpoříme vznik celopražské webové aplikace, která výrazně zjednoduší celý proces vyřizování žádosti o zábor veřejného prostranství např. v případě restauračních zahrádek a také umožní automatické prodlužování povolení.
 • Budeme pomáhat zlepšovat informovanost občanů o službách, které lokální podnikatelé nabízejí. Zatraktivníme soutěž Nejlepší na Sedmičce. Budeme podporovat projekty, které zejména začínajícím podnikatelům pomáhají získat praktické znalosti i potřebné právní povědomí.
 • Při pronajímání volných nebytových prostor budeme upřednostňovat podnikatele z Prahy 7. Při výběru budeme pečlivě dbát na to, aby v obecním nájmu byly zejména obchody a provozovny poskytující kvalitní a potřebné služby občanům.
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje preferovat ve výběrových řízeních radnice lokální dodavatele. Budeme toho využívat férovým způsobem za jasně definovaných a veřejně dostupných podmínek.
 • Služby jako je Airbnb považujeme za svobodný a moderní druh podnikání, který má dnes pramálo společného s prvotním záměrem sdíleného bydlení. Nechceme zpřísňovat jejich regulaci. Musí však řádně plnit své daňové a poplatkové povinnosti vůči městu a státu.
 • Pokud bude schválena novela zákona o místních poplatcích umožňující zvýšení poplatku za pobyt, který vybírá obec od poskytovatelů ubytování, budeme spolu s nimi hledat přijatelnou hladinu takového poplatku.
 • Zasadíme se o to, aby rekonstrukce holešovického Výstaviště nepopřela jeho výstavní funkci. Stejně tak dohlédneme na to, aby transformace holešovické tržnice neohrozila unikátní mix nabízených služeb a obchodů.


SEDMIČKA PRO RODIČE A DĚTI

Kvalitní vzdělání, rozvoj talentu

Pro spokojený život rodin je kromě příjemného prostředí zapotřebí také dbát na kvalitu a dostupnost mateřských a základních škol, ale i lékařské péče. Zvlášť v dnešní počítačové době je mimořádně důležité podporovat děti v kvalitním trávení volného času, pohybu a sportování. Praha 7 již dnes nabízí velmi pestrou škálu různých volnočasových aktivit. Stále je ale co zlepšovat.

 • V návaznosti na prognózu demografického vývoje budeme rozšiřovat a modernizovat mateřské a základní školy. Zasadíme se o vznik nového gymnázia na katastru Prahy 7. Zachováme dětské jesle, aby rodiče, kteří se potřebují vrátit do zaměstnání, mohli svěřit starost o potomka zkušeným zdravotníkům.
 • Budeme podporovat rozšíření výuky cizích jazyků v mateřských a základních školách a rovněž výměnné zahraniční pobyty žáků i pedagogů našich základních škol i jejich partnerství se školami v zahraničí.
 • Zahájíme veřejnou diskusi s občany i pedagogy na téma úpravy nebo zrušení spádovosti základních škol v Praze 7. Zápisovou turistiku a rozmáhající se účelové přehlašování trvalého pobytu dětí považujeme především za nedůstojné.
 • Na základě pozitivních zkušeností z jiných městských částí prověříme možnost finanční podpory působení dětských psychologů na našich školách. Považujeme to za nejlepší pomoc při řešení šikany, drogové problematiky a dalších sociálně patologických jevů na školách.
 • Finančně či výhodným pronájmem nebytových prostor budeme podporovat dětské mládežnické organizace na Praze 7, tak abychom dětem umožnili trávit smysluplně jejich volný čas.
 • Budeme podporovat zejména amatérské sportovní aktivity dětí a rodičů v prostorách a na plochách spadajících pod Prahu 7. Za důležité považujeme, aby kvalitní trávení volného času bylo dostupné i dětem z méně majetných rodin.
 • Pro rekonstrukce a modernizaci budov základních škol budeme získávat prostředky z dotačních titulů magistrátu hl. m. Prahy či ministerstev. Budeme dbát na opatření snižující hladinu hluku a koncentraci oxidu uhličitého v učebnách.
 • Zasadíme se o to, aby na Praze 7 vznikala nová dětská hřiště, a to i hřiště s vodními prvky jako například v parku Maxe van der Stoela na Břevnově. V horkých letních dnech je to vítané místo pro dětské hry i odpočinek rodičů.  


 

SEDMIČKA PRO DOBRÝ ŽIVOT

Pořádek v ulicích, rozumný rozvoj

Sedmička je domovem téměř 45 tisíc obyvatel. Jejich počet se v posledních letech zvyšuje nejen díky nově přistěhovalým, ale také díky zvyšující se porodnosti. Tento pozitivní trend si zaslouží podporu především ve formě zkvalitňování životních podmínek i veřejných prostranství, která užívají nejen místní občané. Praha 7 se v blízké budoucnosti rozroste o novou čtvrť v Bubnech-Zátorech a počet obyvatel se zvýší na zhruba 70 tisíc. Pro rozvoj Sedmičky je to velká příležitost, starousedlíkům by ale nezvládnutá zástavba mohla rovněž způsobit velkou zátěž. Proto je v nové zástavbě především zapotřebí dbát na dostatečnou občanskou vybavenost.

 • Rozvojové území Bubny-Zátory je mimořádně důležité pro Prahu 7 i pro metropoli. Je to jedna z mála lokalit v širším centru města, kde je možné povolit rozsáhlou bytovou výstavbu a řešit tak aktuální bytovou krizi. Zpracování kvalitní a nadčasové studie rozvoje je podmínkou pro zrušení stavební uzávěry.
 • Návrh metropolitního plánu počítá v oblasti holešovického nádraží se zástavou dosahující až 21 nadzemních podlaží. To považujeme za nepřijatelné. V nové zástavbě je třeba dbát na vznik dostatečné kapacity pro parkování a prověřit možnost zahloubení klíčových dopravních tepen v této lokalitě.
 • Podpoříme vznik metropolitního parku a rekreační zóny na břehu Vltavy propojující Stromovku s oblastí holešovické tržnice. Je to rozumné řešení nedostatku zelených ploch zejména v dolních Holešovicích.
 • Ostrov Štvanice považujeme za relaxační zónu, ve které nemá probíhat významnější zástavba. Budeme podporovat rozvoj této lokality pro sport a odpočinek a její propojení s oblastí tržnice a s Karlínem lávkou pro pěší a cyklisty.
 • Dohlédneme na to, aby výstavba rychlodráhy z centra Prahy na letiště Václava Havla byla technicky řešena co nejšetrněji ke Stromovce a dráha při průjezdu zastavěným územím co nejméně rušila. Zastávky mají mít kvalitní architektonické řešení.
 • Transformace Výstaviště na nový prostor pro relaxaci, sport a kulturu nesmí znamenat zánik výstavní funkce, ani přesun tradiční Matějské pouti. Podpoříme odstranění všech bariér mezi Výstavištěm a Stromovkou.
 • Po dostavbě OC Letná zahájíme diskusi o zkvalitnění vzhledu a využití Letenského náměstí. Městská část by měla prověřit, zda je možné získat pozemek pod Billou a postupně této lokalitě vrátit původní funkci náměstí.
 • Budeme důsledně vymáhat plnění úklidových služeb nasmlouvaných magistrátem hl. m. Prahy tak, aby se zbytečně nedublovaly s úklidem zajišťovaným Prahou 7. Vrátíme do ulic zrušené odpadkové koše, budeme řešit problémy s psími exkrementy i úpravu nevzhledných zón, jako je okolí stanice metra Vltavská.
 • Připravíme a zveřejníme jasná pravidla pro rekonstrukci chodníků ve správě MČ Praha 7 tak, aby byly finanční prostředky spravedlivě rozděleny v území a aby bylo v dlouhodobém horizontu jasné, ve kterých ulicích rekonstrukce proběhne.
 • Zasadíme se o zlepšení osvětlení veřejných prostranství a parků, zejména Stromovky. Zahájíme jednání s magistrátem hl. m. Prahy o výstavbě potřebné kapacity veřejných toalet v Letenských sadech a ve Stromovce.
 • Ve spolupráci s městskou policií se zaměříme na dodržování nočního klidu a potírání nelegálního graffiti na veřejných i soukromých budovách. Osvědčenou metodou je rychlé přemalování sprejerských výtvorů. Vytipujeme více ploch pro legální graffiti.

 

SEDMIČKA PRO KULTURU

Pestrý výběr, férová podpora

Historie i současnost Prahy 7 je provázána s uměním a velmi živým kulturním děním. Kromě toho, že v naší čtvrti sídlí řada státních kulturních institucí jako je Národní galerie, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum nebo Akademie výtvarných umění, obohacují život Prahy 7 stovky umělců, autorů a provozovatelů originálních kulturních projektů jako je BIO OKO, Jatka78, LaFabrika, Centrum současného umění DOX, Cross Club nebo Vnitoroblock. Pestrost této nabídky chceme podpořit pokračováním spolupráce s oficiálními institucemi i férovou finanční podporou privátních kulturních projektů.

 • Budeme podporovat individualitu, svobodu a svobodný projev v duchu myšlenky „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“. Umožníme vznik nových míst a kulturních stánků pro alternativní i pro klasickou uměleckou scénu.
 • Projednáme s magistrátem hl.m. Prahy možnost umístění zábavně-naučného IQ parku v areálu holešovického výstaviště. Zkušenosti z Plzně, Liberce i řady evropských metropolí ukazují, že je to vhodný a oceňovaný způsob, jak zejména dětem zajímavým způsobem představit svět kolem nás.
 • Pomůžeme propagovat a veřejně podpořit umělecké aktivity studentů, absolventů i pedagogů AVU tak, aby se instalacemi, výstavami a akcemi na území Prahy 7 zviditelnila jejich práce. Zapůjčená díla by měla zdobit prostory nové radnice.
 • Zachováme kontinuitu projektu startovacích ateliérů pro umělce žijící či studující na Praze 7 a budeme důsledně dbát, aby tuto formu veřejné podpory mohli získat bez věkové diskriminace všichni, kdo splní dané podmínky.
 • S magistrátem hl.m. Prahy projednáme možnost využití některého z pavilonů holešovické tržnice pro účely sídla Artdomu MČ P7, který by poskytl prostor pro přednášky, výstavy, koncerty, výtvarné dílny, ateliéry a další aktivity spojené s uměním a kulturou.
 • Budeme cíleně připomínat historii Prahy 7. Zahájíme projekt “Ulice Prahy 7”, který v daném místě pomocí informačních panelů představí v českém i anglickém jazyce významnou architekturu i osobnosti, které zde žily či pracovaly.
 • Vytipujeme vhodné lokality pro vznik podporovaných hudebních zkušeben pro začínající kapely a hudební projekty tak, aby se oživila místní hudební scéna (např. Holešovická tržnice).
 • Budeme podporovat aktivity Domu dětí a mládeže Prahy 7 a pomůžeme získat dodatečné finanční zdroje pro rozšíření jeho nabídky většímu počtu dětí se zájmem o hudbu a výtvarné umění.
 • Zachováme kontinuitu myšlenky a projektu ArtDistrict7. Podpoříme kulturní život v parku Tusarova po vzoru trhů a dalších kulturních aktivit na Řezáčově náměstí.

 

SEDMIČKA SE MĚNÍ. A MY S NÍ