Kandidátní listina ODS – Komunální volby 2018Ing. Jan Farník

kandidát č. 5 – Praha 16

Povolání: informatik
Politická příslušnost: ODS

Václava Balého 23/3
153 00  Praha – Radotín

Životopis

V Radotíně žiji 27 let, jsem zde šest volebních období zastupitelem a radním, pět volebních období předsedou bytové komise. Chci i nadále zajistit bezproblémové fungování informačních technologií v Radotíně a jejich další rozvoj. Prosazovat spravedlivou bytovou politiku. Zavádět další technické prostředky v oblasti péče o seniory.

Zájmy: počítače, fotografie, tenis, cyklistika.

Články (1)

Další články