PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR

Životopis

Pavel Žáček vystudoval Fakultu žurnalistiky UK, studoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK, na Stanfordově univerzitě v USA a dokončil postgraduální studium na Fakultě sociálních věd.

Žáček se dostal do veřejného života v listopadu 1989, kdy se podílel na přípravě studentské demonstrace na Albertově a následné stávce studentů, které vedla k pádu komunistického režimu. Ještě v roce 1989 založil Studentské listy a po dva roky byl jejich šéfredaktorem. Aktivně se věnoval dokumentaci a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti a komunistických zločinů, ať již jako novinář či později jako vedoucí pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podílel se na vybudování Ústavu pro studium totalitních režimů, jehož byl prvním ředitelem. V současné době působí jako poradce státního tajemníka ministra obrany, zejména v oblasti minulostní a paměťové agendy.

Ve své bohaté kariéře byl mimo jiné i zmocněncem vlády a členem Rady České televize. Je autorem řady textů, odborných knih a sborníků.

 

Články (27)

Další články