Prohlášení ODS Praha 1 k situaci na radnici
14. ledna 2020

Prohlášení ODS Praha 1 k situaci na radnici

Rozpad koaliční většiny na radnici není ani překvapivou, ani neočekávanou událostí. Sledovali jsme rostoucí problémy i politické konflikty a viděli jsme, že současné vedení Prahy 1 není schopno naplňovat očekávání do něj vkládaná. Zmiňme například chaotický způsob vedení radnice, postupný rozklad úřadu, neúspěšné experimenty v dopravě i v dalších oblastech. Chápeme proto reakci zastupitelského klubu „My, co tady žijeme“ tuto koalici opustit a hledat lepší programové i politické řešení.

Každý, kdo sleduje média a sociální sítě, ví, jak současné vedení radnice na nastalou krizi reagovalo. Obviňuje z ní právě zejména nás, a to za použití zcela nepravdivých argumentů. Strašení „návratem starých pořádků“ považujeme za marketingový trik bez reálného obsahu. Je však v mediálním prostoru zmiňován tak často, že cítíme potřebu se k němu znovu vyjádřit.

V rámci každé politické strany se mohou objevit konkrétní problémy, která následně vrhají celou stranu velmi negativní světlo. Může se tak stát na celostátní, regionální i komunální úrovni. V historii ODS jsou i momenty, které po právu poškodily a oslabily důvěru lidí v nás a naši politiku. Oblastní sdružení ODS Praha 1 bylo v roce 2011 rozhodnutím Výkonné rady zrušeno a značná část členů řady občanských demokratů opustila natrvalo. Je potřeba zmínit i krizi na radnici Prahy 1 z roku 2009, kdy došlo k odvolání tehdejšího starosty za ODS Petra Hejmy. S odstupem času je nutno konstatovat, že tento krok ODS neprospěl.

V letech 2010 – 2014 byla ODS na Praze 1 v opozici, o čtyři roky později se na řízení Městské části Praha 1 podílela jen v počtu tří zastupitelů, respektive dvou členů Rady MČ. Voliči jejich práci v roce 2018 zhodnotili a po 4 letech odevzdali ODS o polovinu více hlasů, než v roce 2014; stali jsme se tak druhou nejsilnější stranou ve volbách. Uvědomujeme si, že důvěra občanů je pro politiku zcela zásadní. Právě proto, že jsme o ni v minulosti částečně přišli, si jejího postupného návratu velmi vážíme. ODS je připravena se odpovědnosti na Praze 1 ujmout a své voliče i všechny občany rozhodně nezklame. Vyvolávání obav z našich špatných úmyslů, vydávaných za tzv. „staré pořádky“, je tak pouze snahou zakrýt vlastní omyly a selhání.

Zastupitelé klubu ODS na Praze 1 dali v listopadu roku 2018 současné Radě svou důvěru; tento krok symbolizoval ochotu po spolupráci a snahu překonávat konflikty z minulých let. Za uplynulých 13 měsíců se ukázalo, že šance na kooperaci a řešení problémů na radnici bohužel není. Naopak se otevírá příležitost překonat nešťastné události z roku 2009 a spolupracovat s Petrem Hejmou, který má důvěru svých voličů i zkušenosti s řízením radnice naší městské části a nyní i důvěru naší.

ODS krizi na radnici nevyvolala. Jsme si ale vědomi odpovědnosti, kterou náš silný volební výsledek z roku 2018 přináší. Dali jsme občanům mnoho konkrétních slibů a je naší povinností, abychom je dokázali skutečně splnit. Proto děláme maximum, aby Praha 1 dostala silné, stabilní a kompetentní vedení. Jednáme s dalšími partnery v zastupitelstvu a věříme, že brzy veřejnosti představíme pozitivní výsledek.