Praha 1 otevírá třináct prvních tříd pro 346 žáků
31. srpna 2018

Eva Špačková: Praha 1 otevírá třináct prvních tříd pro 346 žáků

V novém školním roce 2018/2019 nastupuje do prvních ročníků základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 celkem 346 dětí, pro které je připraveno třináct prvních tříd. Vedle toho budou v Praze 1 fungovat i dvě přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky.

„Všechny prvňáčky, ale i ty starší děti s velkou radostí vítáme a přejeme jim, aby se jim v našich školách líbilo,“ prohlásila radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS).

Radnice a její školy věnovaly podle Evy Špačkové celé prázdniny vylepšování a modernizaci prostředí a vybavení jednotlivých budov a zařízení. „V budovách škol se od konce školního roku malovalo, vyměňovaly se podlahové krytiny, přivážel se nový nábytek, prováděly se repase dveří, zabudovávaly se nové toalety. Vedle toho jsme ale realizovali i větší investiční a dlouho plánované akce jako opravu dvora školní budovy ve Vojtěšské ulici či statické zajištění suterénu a opravu šaten v ZŠ Vodičkova. Většího komfortu při obědech se pak dočkají děti navštěvující školní jídelnu v Dušní, jejíž prostory získaly nové odhlučnění,“ popsala Eva Špačková.

V těchto dnech navíc finišují opravy a modernizace mateřských škol. V Řásnovce (MŠ Národní) je dokončována oprava budovy, která umožní navýšení kapacity zařízení a zřízení solné jeskyně. Už tak krásná zahrada v MŠ Letenská získává nové prvky a vybavení a děti z MŠ Revoluční se mohou těšit na zmodernizované hřiště s 3D prvky a s novým povrchem.

„Rozšířili jsme navíc prostory MŠ Opletalova, které do konce září rovněž krásně prokouknou,“ nalákala Eva Špačková a poděkovala všem, kteří se na zkrášlení škol a jejich vybavení podíleli. Upozornila rovněž, že děti s trvalým bydlištěm v Praze 1 mají v případě zájmu zajištěné místo v mateřské škole.

Všechny děti nastupující do prvních tříd základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 se mohou těšit nejen na milé uvítání, ale i na pěkný dárek. „Pro prvňáčky máme kromě učebnic a pomůcek připraven i originální dárek – Malostranský betlém vytvořený absolventkou Malostranského gymnázia. Místo tradičních figurek v něm děti objeví významné historické osobnosti, které se vážou k naší městské části, a to včetně pana prezidenta Masaryka. Budeme moc rádi, když si rodiče budou spolu se svými dětmi při sestavování betléma o těchto velikánech našich dějin povídat a připomenou si i touto cestou 100. výročí založení naší republiky,“ vysvětlila radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS).

Městská část Praha 1 zřizuje celkem pět základních a sedm mateřských škol.

 

Foto: radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková (ODS).