Richard Bureš: Práce je čím dál víc, ale má smysl
1. ledna 2018

Richard Bureš: Práce je čím dál víc, ale má smysl

Richard Bureš je povoláním manažer a manažerské poučky říkají, že má úkoly především rozdávat a ne je sám plnit. To by ale nebyl on, aby se do všech svých projektů osobně nezapojil. Stejně u něj probíhal i rok 2017.

Na radnici máte jistě práce nad hlavu, dá se to všechno zvládnout?
Vždy jsem trpěl jednou manažerskou vadou, a to tím, že nedokáži jen uložit úkol a dál se o problém nestarat. Má snaha problematiku chápat od A do Z a umět popsat a vyřešit každý krok projektu je doslova „žroutem“ času. U své práce se často vracím k základní poučce z managementu a ze všech úkolů si dělám seznam priorit. Ovšem místo toho, abych jako správný manažer spodní polovinu úkolů a projektů vyškrtl, odkládám je jen dočasně stranou s tím, že se jim věnuji ve volném čase a říkám si, že když je nestihnu dokončit teď, zvládnu to v dalším volebním období.

Znamená to tedy, že bude na podzim opět kandidovat?
Ano, věřím, že mám Praze 1 stále co přinést. Navíc je tu spousta projektů, které bych rád dotáhl do konce, ale za čtyři roky se při vší snaze nedá stihnout zdaleka všechno.

Co konkrétně máte v plánu v roce 2018?
Je toho skutečně hodně. V příštím čísle Jedničky plánujeme podrobný přehled toho, co se nám za uplynulé období podařilo již zrealizovat a co máme ještě v plánu. Nyní tedy alespoň malá „ochutnávka“. Podařilo se v rozpočtu vyčlenit 5 milionů korun na zavedení slibované nové formy úklidů. Klasický formát již z mnoha důvodů nefungoval a neplnil svůj účel. Nově bude probíhat pouze jarní kolo a pak dílčí úklidy po celý rok až do prvního sněhu. Jsem také velice rád, že v Praze 1 letos bude již naplno fungovat mnou prosazovaný Antigraffiti program. Potvrdilo se totiž, že syndrom rozbitého okna platí nejen v New Yorku, ale i u nás. Zdi v ulicích, kde probíhal pilotní projekt, jsou nejen čistší, přidávají se k nám soukromí majitelé domů, ale i dle informací od lidí dochází v ulicích, které jsou plošně čištěny, k viditelnému snížení narušování veřejného pořádku, hluku a drobné kriminality. Takto obdobné projekty fungovaly jinde ve světě a jsem rád, že je tomu i v Praze. Další oblast, která mi ubírá hodně z pracovního, ale i ze soukromého času, je oblast IT. Je to něco, co na první pohled není vidět, vždy bude z mnoha stran kritizováno od těch, kteří tomu nerozumí, ale osobně vím, že výsledky se dostavují. Jedním z příkladů je například ocenění, které jsme loni v listopadu obdrželi v soutěži Egovernment the best 2017, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice. Kvůli ocenění to ale nedělám a důležitější je, že letos dokončíme implementace mnoha  důležitých aplikací, které přinesou jak lepší přístup občanů k různým situacím, tak i větší míru kontroly a transparentnosti úřadu. Pokračovat samozřejmě budou i veškeré projekty v oblasti bezpečnosti, kterých je opravdu hodně. Mám nevýhodu proti ostatním kolegům, protože o spoustě věcí se nedá až tak veřejně mluvit.

Co oblast dopravy, která spadá do Vašich kompetencí?
Právě oblast dopravy se přímo prolíná s bezpečností. V realizaci již jsou výsuvné sloupky jako součást ochrany některých měkkých cílů a čekáme na stavební povolení pro projekt ochrany Kampy a Starého města, který by měl z části řešit i problematiku nočního hluku – omezení vjezdu do rezidenčních zón. Konec roku se pak nesl v duchu změny systému zón placeného stání. Zde se nám podařilo vybojovat pro občany Prahy 1 několik podstatných změn oproti ostatním městským částem. V tomto roce se chceme zaměřit na vybudování vlastního kontrolního týmu, který bude mimo jiné na neoprávněně zaparkovaná auta umisťovat informativní „pokutové bloky“, které tyto vozy jasně odliší od aut našich rezidentů. I nadále budeme pokračovat v přípravě velkých dopravních akcí, jako je rekonstrukce lokality Vítězná – Újezd a vedení tramvajové trati Vrchlického sady. Obě akce se nám podařilo dotáhnout velmi daleko již v minulém roce, ale vzhledem k tomu, že se rozpadl tým na IPRu (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), budeme muset začít jednat opět od začátku. Chybí nám zde partneři pro dokončení těchto projektů.

Velkou měrou se podílíte i na revitalizaci chodníků. Budete v tom pokračovat?
Přestože chodníky spadají do správy hlavního města Prahy, snažíme se o ně pečovat. Po personálních změnách, které se udály v TSK (Technická správa komunikací), se naše spolupráce viditelně zlepšila. O tom svědčí také dokončení ulice Karolíny Světlé. V tomto roce plánujeme dokončení oblasti od Smetanova nábřeží až po Anenské náměstí. I nadále chceme pokračovat v opravách chodníků na Starém Městě, kde jako Městská část Praha 1 posledních několik let spojujeme svou činnost s akcí společnosti PRE, která provádí rozsáhlou obnovu kabelů. Praha 1 tak spojuje nutné výkopy s kompletním zkvalitňováním povrchů chodníků v dotčených oblastech. Výsledkem tak je, že všechny zasažené chodníky jsou uvedeny do lepšího stavu, než tomu bylo před výměnou elektrického vedení. Občané i podnikatelé působící na Starém Městě tak výměnou za dočasné omezení dostanou alespoň upravené chodníky.

Pokud jde o spojení chodníků a podnikatelů, jak to bude nově se zábory?
Hodně lidí nyní mluví o digitalizaci celého systému. Projekt komplexního agendového řešení mi leží na stole
a ve chvilkách volna se vracím ke znalostem projektového manažera tvořícího cílový koncept. Kdybych mohl řešit pouze tuto věc, tak věřím, že už by byl projekt dávno dokončen. Je ale třeba zasahovat do činnosti dalších subjektů, které jsou na změny velmi citlivé. Pro plnou funkčnost digitalizace agendy záborů musí do jedné databáze a platformy přejít celá související agenda. Zdigitalizovat jen vstupní stránku a mít nadále na úřadu šanony ve skříni, tak jak si to někteří představují, situaci nevyřeší. Kolovat po jednotlivých úřadech mají data, ne občan či podnikatel.

Podle toho, co říkáte, máte práce opravdu nad hlavu. Co na to říká Vaše rodina?
Dcery už jsou velké a manželka už si za ta léta zvykla. Ví, že je u mě práce na prvním místě. Má můj velký obdiv a dík za to, že díky její podpoře, trpělivosti a toleranci se mohu věnovat tomu, co snad má smysl a pomáhá ostatním.

Co byste popřál obyvatelům Prahy 1 do Nového roku?
Rád bych všem našim občanům, kromě štěstí, pevného zdraví a hodně lásky, popřál, aby se Městská část Praha 1 vyvíjela dle jejich představ, i když si uvědomuji, že každý z nás má představy odlišné. Dále také méně starostí a trochu trpělivosti i s námi politiky. Za sebe rád slíbím, že budu dělat to, co doposud, tedy nepodléhat tlakům aktivistů a naplno řešit problémy, které posunou Prahu 1 o kus dál a usnadní život nám všem.