Monika Jirásková: Politika vyžaduje odvahu i zkušenosti
7. června 2016

Monika Jirásková: Politika vyžaduje odvahu i zkušenosti

Monika Jirásková je ženou řady rolí. Profesí advokátka zvládá vedle péče o rodinu i pozici předsedkyně bezpečnostní ko-mise Prahy 1.

V politice je obecně málo žen, proč jste se do politiky rozhodla vstoupit vy?
Považuji se za slušného, pracovitého, komunikativního a do jisté míry i odvážného člověka, jenž již má navíc určité životní zkušenosti. To jsou podle mého názoru vlastnosti a předpoklady, které mohou v politice nalézt své uplatnění. Zároveň mi není lhostejné, jak vypadá naše společnost a prostředí, v němž žijeme. Ráda bych proto svou účastí v politice přispěla ke zlepšení alespoň v některých dílčích oblastech. V současné době se věnuji otázkám bezpečnosti.
Jste předsedkyní bezpečnostní komise Prahy 1, co považujete za klíčové problémy, kterými se zabýváte?
Za klíčové považuji ty problémy, které se nejvíce dotýkají každodenního života občanů Prahy 1. S ohledem na příchod jara a teplého počasí mohu zmínit např. tzv. busking (pouliční vystupování), problematiku segway či narušování veřejného pořádku bezdomovci či osobami pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
Co pro vás znamená ODS?
Na politické scéně pevně zakotvená strana s jasným liberálně konzervativním programem, který je mi blízký a který bych ráda prosazovala.
Co dělá Monika Jirásková, když se právě nezabývá advokacií ani komunální politikou?
Ve volném čase, kterého zejména v poslední době bohužel příliš nezbývá, se věnuji především rodině. Máte-li děti, tak budete vědět, co znamená, když řeknu, že se raduji z každého okamžiku stráveného s mým téměř čtyř-letým synem.