Zachraňme  Divadlo Komedie
1. října 2016

Jaroslava Janderová: Zachraňme Divadlo Komedie

Svět kolem nás se neustále mění. To je fakt, který musíme přijmout. Co ovšem nesmíme potichu akceptovat, je, aby se měnil k horšímu. Typickým příkladem, který se bytostně týká nejen Prahy 1, je osud Divadla Komedie. Této tradiční divadelní scéně, která do centra Prahy patří desítky let, totiž hrozí kvůli špatně aplikovanému grantovému systému zánik. Považuji za svou povinnost, abych tímto způsobem oslovila veřejnost a požádala o připojení se k tlaku na záchranu divadla. Se zánikem Komedie by totiž byla zničena jedna velká divadelní tradice, na jejímž budování se podílelo několik generací skvělých režisérů, herců, scénografů, techniků a dalších divadelních profesí, i tisíce diváků, kteří do Komedie chodili za neopakovatelnými kulturními zážitky. V prostorách Divadla Komedie fungovala řada provozovatelů, posledním bylo Divadlo Company.cz, které muselo skončit kvůli nepřidělení čtyřletého grantu od hlavního města Prahy. Od dubna 2016 je tak prostor prázdný. Od podzimu tohoto roku se tam má dočasně přesunout soubor Divadla Na zábradlí. Je otázka, zda zde vůbec bude moci hrát, protože prostor je v havarijním stavu. Hlavní město Praha má do roku 2030 řádnou nájemní smlouvu, v níž je vymezen účel a předmět nájmu, ale i to, že pronajímatel je povinen udržovat prostory ve stavu, které vyplývají z uzavřené nájemní smlouvy, nebo umožnit nájemci příslušné opravy, které již nejsou svým charakterem běžnou údržbou. Vlastníkem nemovitosti, kde jsou prostory Divadla Komedie, je stát. Dříve byla nemovitost svěřena do správy Ministerstvu financí přímo, nyní Generálnímu finančnímu ředitelství, které pod Babišovo ministerstvo spadá. Tato instituce ale s hlavním městem dlouhodobě vůbec nekomunikuje, nereaguje na maily ani výzvy k jednání. Hlavní město nabízelo, že by budovu odkoupilo nebo směnilo za jiný majetek. Generální finanční ředitelství opět nereagovalo. Naopak reagovalo údajně tak, že by vyměnilo tuto budovu za podíl HMP v Kongresovém Centru Praha. To je z mého pohledu pro hlavní město naprosto nepřijatelné a nevýhodné. Celá situace budí dojem, že má někdo zájem dostat prostory do stavu, který už nebude pro provoz divadla vhodný. Hrozí tak zánik kulturního stánku, kde mj. působil i Vlasta Burian. Považuji za naprosto skandální, že ministerstvo, dnes GFŘ vůbec neprojevuje zájem o vyřešení této, z mého pohledu naprosto nesložité situace. Snad ale ještě není pozdě. Stejně jako se povedlo zachránit Divadlo v Řeznické či jsme bojovali o pomoc pro Divadlo na Fidlovačce, budu bojovat i za zachování Divadla Komedie. Držte mi palce. Tradiční scéna by neměla skončit podivným handlem.

JUDr. Jaroslava Janderová

JUDr. Jaroslava Janderová

zastupitelka
předsedkyně oblastního sdružení

Více o autorovi