V roce 2017 segwaye již  na chodnících Prahy 1 nepotkáte
1. října 2016

V roce 2017 segwaye již na chodnících Prahy 1 nepotkáte

O regulaci vozítek segway toho bylo řečeno hodně a podle stavu přípravy regulace si kdekdo připisuje zásluhy. Aktuálně se mluví o pochybení úředníků Magistrátu hlavního města Prahy nebo městských částí. Zeptali jsme se proto, jaká je realita toho kdo o dané problematice ví nejvíce – místostarosty Prahy 1 Richarda Bureše (ODS).

Kdy nám doopravdy přestanou segwaye komplikovat život v ulicích Prahy 1?
Reálně se tak stane v prosinci tohoto roku, což znamená, že v příští sezóně se již s tímto problémem občané Prahy 1 setkávat nebudou. Někomu se to může zdát pozdě, ale se znalostí všech souvisejících problémů jsem rád, že problematika bude konečně vyřešena.
Je pravda, že jsme si na regulaci museli nějakou dobu počkat. Co vedlo k tomuto zdržení?
O segwayích a jejich regulaci se mluví již léta. Ministerstvo dopravy, magistrát ani parlament se zrovna dvakrát „nepřetrhly“, aby Praze 1 tuto problematiku pomohli řešit. V průběhu roku 2015 se mi podařilo přesvědčit koaliční partnery, že situaci je třeba řešit změnou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, protože všechny ostatní pokusy ztroskotaly. Ministerstvo dopravy však naše snahy nevyslyšelo a v novele zákona v podstatě zlegalizovalo dosavadní stav, tedy že segwaye smí jezdit po chodníku. Po diskuzi s koaličními partnery jsem připravil pozměňující návrh, který si následně poslanec koaličního partnera osvojil. Návrh byl schválen, stejně jako i celý zákon, a tím, že 5. února 2016 vyšel ve Sbírce zákonů, byl splněn první krok pro budoucí regulaci.
Mluvíte o prvním kroku, co vše dalšího bylo tedy pro regulaci potřeba?
Zákonem byl definován osobní přepravník (segway) a obcím dána možnost jeho pohyb regulovat. Je třeba zdůraznit, že regulace musí být doplněna dopravní značkou. Bylo také potřeba novelizovat i příslušnou vyhlášku o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, která příslušnou značku zavedla, a technický předpis, který upravuje její používání. Až poté mohla obec, v našem případě tedy hlavní město Praha, přistupovat k projednání a nařízení rady, kterým je provoz osobních přepravníků zakázán.
Právě v této chvíli se začaly vést vášnivé diskuze o tom, že došlo k velkému zdržení. Čí je to vlastně vina?
Řečeno bylo mnoho, ale důležitá jsou následující fakta. Dne 31. května byl schválen záměr vymezit místa se zákazem, 15. června bylo zahájeno připomínkové řízení všech městských částí a 19. července Rada hlavního města Prahy přijala nařízení HMP 14/2016. Od tohoto momentu již šlo o „úředničinu“, kde k určitému prodlení došlo.
Říkáte, že došlo k určitému prodlení. Můžete být konkrétnější?
Původně byla zvažována regulace v zóně památkové rezervace, která je již od roku 1971 vymezena a má jasné hranice. To, že se tato zóna rozšiřovala na základě požadavků jednotlivých městských částí, problémem nebylo. Problémem bylo, že Praha 6 s návrhem nesouhlasila a nechala z něj své ulice vyjmout. Tím velmi zkomplikovala přípravu projektu, který pro umístění dopravních značek musel být zpracován. Skutečnost, že to není jednoduchý proces, dokládá fakt, že tento projekt má jen v obrazové části 160 stran.
Mluvilo se o nějakém dočasném řešení,které Praha 1 odmítla?
Ano, namísto soustředění se na realizaci schváleného nařízení se objevil návrh na omezení pohybu vozítek jen na Staroměstském náměstí a v ulicích Celetná a Karlova. To Praha 1 odmítla ze dvou důvodů. Prvním z nich bylo, že šlo o vymezení přenosnými značkami, jejichž vymahatelnost je problematická. Druhým důvodem pak bylo, že omezení pohybu segwayů jen na jedno náměstí nebylo přáním obyvatel Prahy 1. Navíc by takový krok zcela jistě skončil u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neboť by bylo realizováno něco jiného než ve schváleném nařízení.
Jaká je situace nyní? Jsou již všechny problémy překonány?
Ano, nyní již jsou. Dne 3. října byla na úřední desce magistrátu vyvěšena veřejná vyhláška – „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek“. Tím byl spuštěn proces, který má jasné lhůty, po jejichž naplnění a uplynutí bude možno dopravní značení umístit a nařízení se tak stane nejen platným, ale i účinným a vymahatelným.
Hrozí reálně ještě nějaký problém, který by mohl celý proces pozdržet?
Jediné, co nevím, je, zda TSK objednala dopravní značky a zda jsou již ve výrobě. Pokud ano, značky se budou moci umísťovat již v rámci běžících lhůt a po jejich uplynutí již budou platné a nařízení vymahatelné. S ohledem na to, jak byla celá věc medializována, věřím, že si TSK nedovolí otálet.
A nehrozí, že i po rozmístění dopravního značení bude zákaz ze strany provozovatelů segwayů porušován?
Pevně věřím, že ne. V novele zákona byl totiž současně změněn i zákon o přestupcích, který dal Městské policii jasnou pravomoc jakékoliv porušení sankcionovat.