Richard Bureš: Nedovolíme omezit parkování rezidentů
1. října 2016

Richard Bureš: Nedovolíme omezit parkování rezidentů

Od konce srpna dochází k postupnému rozšiřování zón placeného stání (ZPS) o další městské části. Koncem srpna byly spuštěny ZPS v Praze 5 a 6, na podzim pak budou následovat Praha 3 a 8. Pro celé území Prahy pak byly zřizovatelem nastaveny nové podmínky. Původních zón, mezi které se řadí také Praha 1 (Praha 2 a 7), se změny v ZPS dotknou až v příštím roce. Městské části Praha 1 pak konkrétně až od října 2017. Do té doby bude platit stávající stav, tedy staré zóny se stejnými pravidly. Přesto se však v novém konceptu ZPS objevují změny, které by se občanů Prahy 1 do budoucna mohly výrazně dotknout. Které to budou, jsme se zeptali místostarosty Richarda Bureše (ODS).

V rámci nového konceptu ZPS se objevuje nová charakteristika modré zóny. Řeknete nám k tomu více?
Přestože jsme v rámci přípravy nových ZPS jednali o všech možnostech a připomínkovali je, došlo k některým změnám, se kterými jsme nesouhlasili a stále nesouhlasíme. Jednou z nich je právě nová charakteristika modré zóny, která nyní říká, že návštěvníci mohou v modré zóně parkovat kdekoliv na dobu 3 hodin a po nalezení místa zaplatí přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace). To je změna, která by mohla do budoucna výrazně ovlivnit parkování rezidentů v Praze 1.
Ale vždyť již dnes může nerezident využít stírací losy a zaparkovat tak v modré zóně. Není to tak?
Ano, stírací losy jsou jedna z věcí, kterou jsem sám historicky prosazoval a byl bych rád, kdyby pro Prahu 1 platily i nadále. Je potřeba zmínit, že stírací losy, které mají lidé už koupeny, budou platit až do září 2017 bez ohledu na to, jak se situace vyvine. Nyní však zpět k tématu. Mezi stíracími losy a virtuálními parkovacími hodinami je velký rozdíl. Stírací losy je potřeba si pořídit předem a dotyčný tak cestu na Prahu 1 plánuje z jasných důvodů (řemeslníci, dodavatelé služeb, návštěvy atd.). Oproti tomu nový parkovací systém říká všem: „Přijeďte do centra, hledejte místo na parkování i v čistě rezidenčních uličkách Prahy 1, kam nyní nikoho ani nenapadne zajet, a pak si mobilem zaplaťte.“ Návštěvníkům restaurací a barů ve večerních hodinách pak vlastně říká: „Přijeďte si vlastním autem, zaparkujte a večer si zavolejte odvoz vozu.“ Bojím se, že by tak občané naší městské části neměli kde parkovat.
Takže s tou změnou zásadně nesouhlasíte?
Ano, nesouhlasím, protože navržený model koncepce ZPS a především pak možnosti parkování nerezidentů bez regulace zcela rezignuje na původní důvod zavádění zóny placeného stání v centru Prahy. Tím byla především ochranná funkce místních tam, kde z charakteristiky uliční sítě a zástavby pro ně vyplývá nedostatek parkovacích míst. Ochranná funkce zóny je nyní nahrazována snahou o maximalizaci výnosu. To může přinést nejen zhoršení parkování rezidentů, ale především i zvýšení zátěže v centru města. Lidé by logicky jezdili ulicemi a hledali místo úplně všude. Je třeba také zmínit, že nově zřízované ZPS mají provozní dobu od 8.00 do 20.00 hod. a na tuto dobu je také nasmlouvána jejich kontrola speciálním vozem. I to je pro Prahu 1 nepřijatelné.
Jaký postoj tedy Praha 1 nyní k celé problematice zaujme?
Praha 1 bude ve zbylém období do zavedení nového konceptu i na území své městské části prosazovat provozní dobu zóny od 8.00 do 6.00 hod.; zrušení možnosti parkování nerezidentů kdekoliv v modré zóně; ponechání možnosti parkování nerezidentů pouze na nynějších zelených a oranžových zónách s tím, že i tam by mohli parkovat rezidenti; další výstavbu podzemních garáží.
Jak se rozšíření ZPS v jiných městských částech projevuje v Praze 1?
Bohužel, chybějící P+R parkoviště mají na centrum negativní vliv. Středočeši byli vyhnáni z Prahy 5 a 6 na okraj a tam jim obchodní domy logicky zpoplatnily parkování. Při neexistenci alternativy tak mnozí z nich znovu zamířili svými vozy do centra, kam mnoho let nejezdili. Následkem je viditelný nárůst aut s mimopražskou registrační značkou v ulicích centra a v případě nějaké uzavírky či špatného počasí pak totální kolaps dopravy. Tak tomu bylo například v prvním říjnovém týdnu, kdy souběh opravy plynovodu u Národního divadla, špatného počasí a nárůstu mimopražských aut v centru úplně zastavil provoz.
V městských částech, kde jsou nově zřízeny zóny placeného stání, evidujeme negativní reakce od některých podnikatelů. Městská část Praha 1 vnímá specifika svého území oproti jiným městským částem. S ohledem na dlouhodobou spolupráci Prahy 1 s Hospodářskou komorou Praha 1, která je nám nápomocna při posuzování a přípravě návrhů, nás zajímal její názor i na toto téma. Hospodářská komora zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.hkpraha1.cz) stanovisko k diskutované problematice, ze kterého nyní citujeme: „Hospodářská komora Praha 1 považuje stávající
systém organizace parkování na území Prahy 1 za vyvážený a po mnoho let „usazený“. Je podle našeho názoru přijatelným jak pro obyvatele, tak i dodavatele služeb. Jsme však přesvědčeni, že uvažovaná změna systému, který by učinil modrou zónu na území Prahy 1 „otevřenější“, by ve svém důsledku postihla jak obyvatele, tak zmiňované dodavatele služeb. Pružnější možnost zaparkovat v modré zóně jde proti smyslu organizace dopravy v pražské památkové rezervaci. Pokud je zde vůle ze strany magistrátu umožnit pružnější možnost parkování, pak stačí, aby se chopil příležitosti a konečně zbudoval podzemní parkoviště, která tuto možnost nabídnou.
Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek jednoznačně prohlásil, že jakékoli změny v parkování na území městských částí se odehrají pouze na základě iniciativy příslušné radnice a pokud si městská část změny nepřeje, bude takové stanovisko respektováno. Obrátili jsme se proto na Městskou část Praha 1 s žádostí o vyslovení jasného stanoviska k budoucnosti parkování na území Prahy 1. Jsme připraveni nabídnout odborníky ke zpracování jeho návrhu.“