Nedovolme návrat totalitních praktik!
19. září 2017

Jaroslava Janderová: Nedovolme návrat totalitních praktik!

Jaroslava Janderová je zvyklá pracovat od rána do večera. Je vystudovaná právnička, vede občanské demokraty na Praze 1, je místopředsedkyní celopražské ODS, pracuje na pozici předsedkyně kontrolního výboru pražského magistrátu, kde je také členkou kulturního a legislativního výboru, s manželem a synem provozují jazz-bluesový klub, kromě toho ve volném čase nezapomíná ani na občanské aktivity. Všechny své životní zkušenosti teď chce uplatnit v Poslanecké sněmovně, kam kandiduje na 5. místě pražské kandidátky Občanské demokratické strany.

Paní doktorko, zkuste velmi stručně vysvětlit, proč jste se rozhodla kandidovat do Poslanecké sněmovny
Hlavní důvody vidím tři. Na prvním místě je snaha přispět k tomu, aby se naše země i nadále rozvíjela demokratickým způsobem, zvyšovala se míra osobní svobody, zlepšovaly se podmínky pro podnikání a rostla životní úroveň lidí. Coby dlouholetá členka ODS chci také pomoci naší straně, aby po propadu a několika letech tvrdé práce získala důvěru co největšího počtu voličů a mohla uplatňovat pravicové myšlenky a náš program. V neposlední řadě jsou zde i osobní důvody. Mnoho let se věnuji komunální politice, podnikám, mám právní praxi, snažím se pomáhat obětem totalitních režimů, jsem matka i babička. Troufám si tak tvrdit, že mám opravdu hodně zkušeností a znám život z různých stran. Tyto zkušenosti bych chtěla zúročit i ve Sněmovně.
Proč by lidé měli jít k volbám?
Je to jedno z jejich nejdůležitějších práv, mohou se tak spolupodílet a zásadně ovlivnit další směřování naší země. Konkrétně letos v říjnu půjde zároveň o víc než v minulých letech, kdy hrozilo „jen to“, že se k moci dostane levice a začne populisticky a nezodpovědně rozhazovat veřejné peníze. Necítila jsem však strach z návratu totalitních praktik a ohrožení demokracie. Teď ho cítím velmi silně, stejně jako riziko nástupu brutálního populismu bez vize, idejí či hodnot. Tohle nesmíme dovolit. Od listopadu 1989 jsme urazili kus cesty. Udělala se spousta chyb, ale jdeme dopředu, životní úroveň lidí roste. Nyní ale čelíme hrozbě brutální otočky zpátky. Považuji za svůj úkol před tím varovat a věřím, že si to lidé včas uvědomí.
Čím chce voliče oslovit ODS?
Nabízíme pravicový program založený na zeštíhlování a modernizaci státu a veřejné správy, nízkých daních, svobodě podnikání, podpoře vzdělání, vědy a výzkumu, zodpovědné rozpočtové politice, posílení vnější i vnitřní bezpečnosti. Trváme na zachování demokratických principů a směřování naší země v rámci Evropy, ovšem bez slepého přitakávání často nesmyslným rozhodnutím bruselských úředníků. V lidské rovině tvoříme velmi dobrý tým odborníků, komunálních politiků, podnikatelů, zkrátka lidí, kteří už v životě něco dokázali, vědí, kolik práce je potřeba k úspěchu. Společně chceme podporovat všechny poctivé, schopné a pracovité lidi. Zároveň bychom rádi získali zpět důvěru i těch voličů, kteří nás vždy volili a kteří nás z mnoha důvodů volit přestali. Jsem přesvědčena, že ty důvody, ať byly jakékoliv, již dávno pominuly. A platí zde to, s čím jsme šli do těchto voleb. Vraťte se k nám zpět, chtělo by se říci „domů“. Jsem přesvědčena, že Vás nezklameme.
Pokud budete zvolena, čemu byste se chtěla ve sněmovně věnovat?
Ve svém profesním i politickém životě se dlouhodobě zaměřuji na kulturu, legislativu a problematiku malých podnikatelů. Ráda bych v tom případně pokračovala. Všechny oblasti se hodně týkají Prahy 1, kde žiju. Centrum hlavního města čelí celé řadě problémů od přetížení dopravou a problémů s parkováním, přes noční hluk, kriminalitu, prudký nárůst krátkodobých pronájmů a další negativa spojená s obrovským počtem návštěvníků. Zdaleka ne všechny problémy dokážou vyřešit komunální politici. Musí pomoci i stát. K tomu chci přispět. Zároveň bych i v pozici poslankyně rozhodně pokračovala ve snaze o nápravu křivd minulosti a připomínání temných období naší historie. Začíná to být stále víc a víc potřebné.