Opravené ulice a chodníky? To je vizitka Prahy 1
19. září 2017

Opravené ulice a chodníky? To je vizitka Prahy 1

Praha 1 dbá na to, aby její ulice a chodníky byly v co nejlepším stavu, a tak přestože jsou ulice ve vlastnictví hlavního města Prahy, jejich stav jí není lhostejný. „Vnímáme, stejně tak jako občané a turisté, že stav některých komunikací v Praze 1 není ideální, vyčleňujeme a investuje proto peníze právě do této oblasti, říká místostarosta Richard Bureš. Finanční prostředky, které se podaří v rámci rozpočtu vyčlenit, rozděluje Praha 1 do tří kategorií. První kategorií jsou velké rekonstrukce vybraných částí, které městská část sama investuje. Další kategorií jsou práce spojené s investicemi TSK, při kterých dochází povětšinou k opravě vozovek a Praha 1 na ně navazuje rekonstrukcí chodníků. Poslední variantou je spojení prací s další stavební akcí, která zasahuje do chodníků.

Poslední zmíněnou variantou je například spojení prací s akcí společnosti PRE, které využívá Praha 1 již několikátým rokem při obnově chodníků v oblasti Starého Města. Praha 1 tak spojuje nutné výkopy při obnově kabelů s kompletním zkvalitňováním povrchů chodníků v dotčených oblastech. Výsledkem tak je, že všechny zasažené chodníky jsou uvedeny do lepšího stavu, než tomu bylo před výměnou elektrického vedení. Praha 1 díky této spolupráci již zrekonstruovala chodníky v ulicích Masná, Haštalská, U Obecního dvora, Kozí, Ve Stínadlech, Jakubská, Štupartská, Malá Štupartská, Týnská, Kozí, Vězeňská, U Starého hřbitova, Břehová a části ulice Pařížská, U milosrdných, Kozí plácek a mnohé další.
Od povodní v roce 2002 nebyla Ulice Karolíny Světlé v dobrém stavu. Praha 1 tedy využila probíhající rekonstrukce chodníků, prováděných TSK, a v rámci jedné akce zrekonstruovala od domu k domu i všechny chodníky. Na rekonstrukci nyní čekají i další ulice Na Zábradlí, Stříbrná ulička, ulice Náprstkova a Anenské náměstí. Praha 1 ještě neví, zda plánované rekonstrukce proběhnou ve spolupráci s TSK či jako samostatná akce. Změn se dočká také dnes nepřístupný trojúhelník zeleně mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karolíny Světlé. Předjednáno je také opětovné umístění tramvajové zastávky Karlovy lázně ve směru Palachovo náměstí.
Samostatnou investiční akcí byla dlouhodobě plánovaná rekonstrukce ulice Národní, která byla zahájena v červnu a trvat by měla nejpozději do poloviny listopadu. Předmětem rekonstrukce je rozšíření chodníků pro větší pohodlí a bezpečnost chodců, jednoznačné směrové vymezení vozovek vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu a nahrazení současných parkovacích pruhů zálivy pro parkování. Rekonstrukce se dotkne také ulic kolmých na ulici Národní, které budou nyní nově disponovat výškově upravenými přechody pro bezpečný a snadný přechod chodců. Ulice Národní rovněž během rekonstrukce rozkvete, plánováno je zasazení zeleně na severní straně ulice. Tato rekonstrukce navazuje na první etapu, kdy došlo k úpravě chodníků v úseku od Národního divadla po ulici Karolíny Světlé a k přebudování tramvajové zastávky Národní divadlo. V rámci druhé etapy byl zrekonstruován úsek od ulice Karolíny Světlé po ulici Spálená. Nyní je plánována i etapa třetí, která bude řešit úsek od ulice Spálené po Jungmannovo náměstí. „O tuto rekonstrukci usilujeme již několik let a součastí těchto prací bude díky vybudování kruhového objezdu na konci ulice i zobousměrnění ulice Národní tak, aby bylo zamezeno zbytečným a občany kritizovaným průjezdům ulicemi Perlova, Uhelný trh, Skořepka a Na Perštýně. Zároveň by se nám podařilo i snadněji regulovat parkování v ulici Rytířská,“ říká místostarosta Bureš.
Poslední rekonstrukcí, kdy nebyla Městská část Praha 1 ani stavebníkem a ani investorem, byla rekonstrukce Štěpánské ulice. Zde probíhala dlouhodobě plánovaná výměna sítí plynovodu a obnova vodovodního řadu.
Po skončení prací byla plánována celková revitalizace povrchů v této ulici. S ohledem na částečnou úpravu dopravního režimu a novou organizaci parkovacích míst, přišli obyvatelé Štěpánské ulice málem o 90 parkovacích míst. „Hlavním problémem bylo, že rekonstrukce byla plánována úředníky od stolu, aniž by brala v potaz názor Prahy 1 či zde žijících občanů,“ vysvětluje situaci Richard Bureš. Naštěstí díky včasnému zásahu ze strany Prahy 1 se podařilo zachránit pro obyvatele všechna parkovací místa.