Praha 1 jde příkladem a trvale bojuje proti graffiti
18. září 2017

Praha 1 jde příkladem a trvale bojuje proti graffiti

Praha 1 dlouhodobě čelí problémům s graffiti a tagy, které se objevují po celém jejím území. Lhostejné to není ani místostarostovi Prahy 1 Richardu Burešovi, který se rozhodl danou problematikou více zabývat. „Velkým problémem je, že domy na území naší městské části jsou v různém vlastnictví. Praha 1 tak může čistit graffiti a tagy pouze na svém majetku a majitele ostatních domů k nápravě jen vyzývat. Právě z tohoto důvodu je důležité, aby Praha 1 šla příkladem a majitelé ostatních domů nás mohli následovat,“ říká Bureš.

Praha 1 v minulém roce spustila projekt „Antigraffiti“, který se zabývá odstraňováním graffiti a tagů z budov či městského mobiliáře. V rámci tohoto projektu se podařilo Richardu Burešovi a jeho týmu vyčistit již dlouhá léta posprejovanou zeď na Kampě u restaurace Hergetova cihelna, která kazila historicky všechny fotky turistů z tohoto místa. Dále také zeď u multifunkčního hřiště Masná nebo zdi domu v ulici Bolzanovaa U Bulhara. „Kromě dalších míst, která chceme i do budoucna zbavovat graffiti, se snažíme udržovati stávající již vyčištěná místa, která se ale znovu stávají terčem vandalů,“ říká místostarosta Bureš.
Koncem prázdnin byl také spuštěn dlouho očekávaný pilotní projekt, který bojuje s graffiti formou jeho včasného překrývání ve smyslu „Syndromu rozbitého okna“. V problematice graffiti je rozhodující hlavně včasná reakce a efektivita celého procesu, proto se oproti minulosti, kdy byly používány především antigraffiti nátěry, zvolila nyní metoda překrývání. Pro zkušební provoz byly zajištěny speciálně připravené barvy a pracovníci zajišťující překrývání graffiti se po ulicích centra pohybují za pomoci elektrického vozítka. Vůz, který můžete nyní potkávat v ulicích Prahy 1, není ještě ve zcela
finální podobě. Té se Praha 1 dočká až po ukončení pilotního projektua po ověření všech výsledků.
Praha 1 chce jít v boji proti graffiti i nadále příkladem. „Budu hledat možnost, jak ekonomicky zajistit, aby se majitelům domů a SVJ nabídla možnost bezplatně se zapojit do našeho programu,“ říká Bureš a dodává: „Podle ustanovení stavebního zákona musí vlastník udržovat budovu tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Tato povinnost vlastníka stavby v sobě může obsahovat i povinnost odstraňovat graffiti. Rád bych proto vyzval všechny vlastníky domů v Praze 1, aby se zapojili do projektu Antigraffiti a pomohli nám v boji za čisté centrum.“ Pokud se nenajdou v rozpočtu příslušné částky, nabízí se ještě jedna možnost financování Antigraffiti projektu. Tím by mohly být příspěvky od firem, které by se tak mohly zapojit do programu společenské odpovědnosti. V dané otázce plánuje Praha 1 spolupracovat s Hospodářskou komorou Prahy 1,která má pro takovéto případy zpracovaný manuál. „Cíle máme společné, jak Praha 1, občané, tak i firmy. Přejeme si hezčí a čistší obraz Prahy 1,“
uzavírá Richard Bureš.