Nelegální průvodci zaplavili centrum Prahy
17. září 2017

Jaroslava Janderová: Nelegální průvodci zaplavili centrum Prahy

Určitě jste si jich v centru všimli. Jsou to často cizinci, mají většinou barevné deštníky, a „loví“ turistické skupiny nejčastěji v okolí Staroměstského náměstí. Bohužel ale nemají potřebnou kvalifikaci, živnostenský list, ani oprávnění, které by v Praze měli mít turističtí průvodci. Svou činnost provozují nelegálně a berou tak práci poctivým průvodcům s licencí.

A takovýmto průvodcům je otevřen výhodný byznys. Nic proti byznysu, ale Praha má svou Pražskou informační službu, což je organizace, která je oprávněna vydávat průvodcovské licence. Zájemci si musí zaplatit vzdělávací kurzy a procházejí náročnými testy. Své služby poté nabízejí na patřičné úrovni, ale hlavně dle zákona včetně toho, že své příjmy řádně daní. Průvodcovská kvalifikace je součást celoživotního vzdělávání. Průvodce cestovního ruchu i průvodce Prahou je jedním z oborů národní soustavy kvalifikací, vzdělávat mohou pouze zařízení, tj. školy a kurzy, akreditované u Ministerstva pro místní rozvoj či MŠMT. V Praze je odhadem 1700 kvalifikovaných průvodců.
Těmto lidem ale průvodci z šedé zóny berou práci. Turistům potom podávají neodborný výklad, často plný nesmyslů. Jako předsedkyně pražského magistrátního Kontrolního výboru a členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a Výboru legislativního se spolu se Sdružením průvodců snažím tuto situaci změnit. Řešení se nabízí např. v nové vyhlášce, ve které by město jasně definovalo, za jakých podmínek lze provozovat průvodcovskou činnost. Znamená to i následně usilovat o novelu živnostenského zákona s cílem změnit průvodcovskou činnost z volné živnosti na vázanou. Úkolů, které by mě čekaly v případě zvolení do Poslanecké sněmovny, kde kandiduji v Praze
za ODS z pátého místa, je mnoho. A tento je jedním z nich.

JUDr. Jaroslava Janderová

JUDr. Jaroslava Janderová

zastupitelka
předsedkyně oblastního sdružení

Více o autorovi