Ing. Zdeněk Nytra

senátor PČR
zastupitel statutárního města

Sokolská třída 1204/8
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika

Životopis

Zdeněk Nytra se narodil v roce 1961 v Janovicích v okrese Frýdek–Místek. Od roku 1982 bydlí v Ostravě. Vystudoval SPŠ chemickou v Ostravě a následně VŠB – obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Celý svůj profesní život pracoval v požární ochraně – nejprve jako velitel útvaru drážních hasičů, v letech 1994 až 2000 jako ředitel HZS města Ostravy a od roku 2001 jako ředitel HZS Moravskoslezského kraje.

Mimo své pracovní zařazení je viceprezidentem CTIF (celosvětová organizace hasičů pro prevenci, hašení a mládež, sdružující 36 států), viceprezidentem Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů, předsedou České hasičské sportovní federace a členem rady České asociace hasičských důstojníků. Je rovněž členem vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB–TÚ Ostrava.

V roce 2002 kandidoval za ODS do obvodního zastupitelstva v Ostravě-Proskovicích, od roku 2006 pak v Moravské Ostravě a Přívozu, kde je dosud jeho členem. V období 2007 až 2010 byl rovněž členem rady městského obvodu.

Je rozvedený, má jednu dospělou dceru.

Články (2)

Další články