Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Roman Hoza

předseda oblastního sdružení

Marek Andrýsek

1. místopředseda oblastního sdružení

Pavel Svoboda

místopředseda oblastního sdružení

Jitka Barcuchová

členka oblastní rady

Martin Burdík

člen oblastní rady

Věra Knapková

členka oblastní rady

Radovan Macháček

člen oblastní rady

Petr Sedláček

člen oblastní rady

Eduard Sedlář

člen oblastní rady