12. března 2012

Jiří Pospíšil: Nový obchodní rejstřík přináší zjednodušení pro podnikatele i pro soudy

Ministerstvo spravedlnosti spustí 31. března novou aplikaci obchodního rejstříku. Vnější část aplikace, která bude přístupná na internetu, přinese veřejnosti možnost jednoduššího podání návrhu na zápis či změnu údajů v obchodním rejstříku. Vnitřní část aplikace zjednoduší práci rejstříkovým soudům.

Obchodní rejstřík je veřejný elektronický seznam, do kterého rejstříkové soudy zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Ministerstvo spravedlnosti nyní dokončuje projekt, kterým zavede novou centrální aplikaci, v níž bude obchodní rejstřík veden. 
 
„Jsem hluboce přesvědčen, že cesta promyšlené elektronizace je správný postup, který zajišťuje větší efektivitu práce. Nová aplikace usnadní život podnikatelům i soudům, navíc ještě v letošním roce počítáme s jejím napojením na Evropský obchodní registr. K financování projektu jsme využili prostředky z evropských fondů, ze státního rozpočtu se tak hradilo pouze 15 procent nákladů,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.  
 
Přínos projektu pro občany
 
Občané se k údajům z centrální databáze obchodního rejstříku dostanou stejně jako doposud přes internetový prohlížeč. Díky nové a přehlednější aplikaci, kterou ministerstvo uvede do ostrého provozu 31. března 2012, budou moci v rejstříku snáze vyhledat konkrétní subjekt – stačí, když do jediného vyhledávacího políčka zadají IČO, název společnosti nebo spisovou značku. 
 
Další novinkou bude interaktivní formulář, který zjednodušuje předkládání návrhů na zápis údajů do obchodního rejstříku. Formulář sám zkontroluje, zda je správně vyplněn, a tím v řadě případů předejde tomu, aby rejstříkový soud musel navrhovatele vyzývat k doplnění návrhu. Zápis či změnu údajů v obchodním rejstříku si tak občan lépe dokáže zařídit sám, bez rady právníka.
 
Data obsažená v databázi už nově nebudou pouze informativní, ale závazná. Elektronický originál výpisu si budou moci uživatelé zdarma stáhnout ve formátu PDF, a nebudou si tedy muset pořizovat výpis přes CzechPoint.
 
Přínos projektu pro soudy 
 
S vnitřní částí nové centrální aplikace budou pracovat rejstříkové soudy. Aplikace zjednoduší práci soudním úředníkům, protože je aktivně povede krok za krokem k tomu, co mají v dané věci udělat. Zároveň ohlídá, aby úředník splnil všechny potřebné úkony ve stanovených lhůtách.
 
V praxi to znamená, že veškeré činnosti, které lze zautomatizovat, bude vykonávat samotná aplikace. Člověk bude rozhodovat o klíčových otázkách. Rozhodnutí o zápisu návrhu či o jeho odmítnutí pak samozřejmě bude vždy příslušet soudci či vyššímu soudnímu úředníkovi. 
 
Nasazení aplikace na jednotlivých soudech provádí ministerstvo spravedlnosti ve třech etapách. Od 20. února je aplikace v provozu na Krajském soudu v Ústí nad Labem, od 5. března u Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Českých Budějovicích. Ostatní rejstříkové soudy se připojí od 19. března. Veškeré činnosti spojené se zaváděním aplikace probíhají vždy od čtvrtečního večera do pondělního rána. V dané době soud z technických důvodů nemůže provádět změny ve stávající databázi obchodního rejstříku a výpisy z evidence obchodního rejstříku je možné získat pouze pomocí služeb CzechPoint.
 
 
Nová aplikace bude provázána s dalšími databázemi, a umožní tedy poskytování dat jak pro databáze resortu ministerstva spravedlnosti (insolvenční rejstřík, rejstřík trestů apod.), tak pro externí databáze a registry. Půjde především o tuzemské základní registry veřejné správy, které budou od poloviny letošního roku uchovávat všechny podstatné informace mimo jiné i o právnických osobách a podnikajících fyzických osobách.
 
Celkové náklady na projekt nového informačního systému obchodního rejstříku činí 80 milionů korun. 
JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr

Více o autorovi