VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
4. září 2018

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

My, kandidáti Občanské demokratické strany, ucházející se o důvěru voličů ve volbách do Zastupitelstva města Hradec Králové, předkládáme občanům našeho města volební program, který zhmotňuje naši představu o fungujícím, příjemném a bezpečném městě plném zeleně, kde chceme společně bydlet, pracovat, žít. Program splnitelný, realistický, ale i dostatečně ambiciózní.

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 V HRADCI KRÁLOVÉ

BYDLET, PRACOVAT, ŽÍT V HRADCI KRÁLOVÉ

BYDLENÍ

 • - Rozhýbeme rekonstrukci Benešovky: ve spolupráci se společenstvy vlastníků jednotek a bytovými družstvy maximálně urychlíme rekonstrukci Benešovy třídy
 • - Probudíme k životu hradecká sídliště: opravíme veřejná prostranství a objekty občanské vybavenosti, podpoříme aktivity místních obyvatel, oživíme zeleň a dětská hřiště
 • - Pomůžeme bytové výstavbě: v územním plánu vyhradíme více ploch pro výstavbu nových bytů a domů, aby jejich nedostatek dál nezvyšoval ceny bydlení v Hradci
 • - Rozšíříme síť startovacích bytů pro mladé rodiny: uděláme maximum pro udržení mladých lidí ve městě a pomůžeme jim s jejich prvním bydlením
 • - Postaráme se o sociální bydlení: opravíme bytové domy Harmonie I. a II., připravíme stavbu Harmonie III., vybudujeme sociální byty, podpoříme stavbu hospice ve městě
 • - Rovné a čisté chodníky i silnice: zásadním způsobem změníme systém údržby, oprav a čištění chodníků a silnic v létě i v zimě
 • - Posílíme kompetence Komisí místní samosprávy: upřednostníme jejich požadavky na opravy a investice a dáme jim možnost rozhodnout o investičních prioritách v městských částech
  PRÁCE
 • - Do Hradce přijdou investoři: podpoříme příchod „čistého průmyslu“ – firem zoblasti informačních a komunikačních technologií, bankovnictví či farmacie, které dají práci Hradečákům
 • - Vybudujeme „čistou“ průmyslovou zónu: připravíme prostor pro investory, které do města přivedeme – nebude se stavět nahodile
 • - Připravíme plán dalšího rozvoje letiště: budeme postupovat s ohledem na dopravní stavby („Severní tangenta“) a v souladu se zájmy přilehlých městských částí a okolních obcí
 • - Budeme podporovat rozvoj drobného podnikání: omezením byrokratických zásahů ve městě vytvoříme vstřícné a přátelské prostředí pro podnikání
 • - Uděláme maximum pro návrat rodičů do práce: firemní školky, městské školky a jesle pomůžou mladým rodinám; rozšíříme místa ve školkách tam, kde chybí
 • - Výběr mateřské školky by měl být možný podle potřeb rodiny: změníme městskou vyhlášku o spádovosti dětí do mateřských škol podle bydliště

ŽIVOT

 • - Nastartujeme městské investice a urychlíme nezbytné opravy: Velké náměstí, Severní terasy v Žižkových sadech, křižovatka Mileta a další zanedbaná místa našeho města
 • - Zastavíme úbytek zeleně ve městě: založíme nové zelené plochy, budeme vysazovat významně víc stromů a další zeleně, zrevitalizujeme parky
 • - Zajistíme další rozvoj městských lesů: „zelené plíce Hradce“ nabídnou další vyžití pro rekreační sportovce i pro rodiny s dětmi
 • - Pomůžeme dalšímu zlepšování podmínek vhradeckých školách: budeme pokračovat v rekonstrukcích školních budov, hřišť i v modernizaci jejich vybavení
 • - Nezapomínáme na seniory: uděláme maximum pro důstojný a pohodlný život nejstarší generace, podpoříme mezigenerační solidaritu
 • - Kultura a spolkový život zůstanou na úrovni: udržíme smysluplnou podporu městských kulturních organizací i aktivit spolků či občanských iniciativ
 • - Podpoříme sport pro všechny generace: budeme podporovat volnočasové sportovní aktivity, obnovíme tradici někdejších městských plováren na Labi a Orlici, vybudujeme další venkovní posilovnu a sportoviště pro parkour
 • - Rozšíříme krytá sportoviště: vybudujeme sportovní halu pro florbal a hokejbal, pomůžeme projektu výstavby další ledové plochy
 • - Zasadíme se o vznik krytého bazénu na Moravském Předměstí: nejvhodnější lokalitu vybereme ve spolupráci s komisemi místní samosprávy
 • - Výkonnostní sport jako zábava i vzor pro mládež: udržíme podporu pro hokejový klub, pomůžeme rozvoji fotbalového klubu, zajistíme důstojné podmínky a podporu i pro další sportovní kluby
 • - Pomůžeme nemajetným talentovaným studentům: zvýšíme jejich podporu ze strany městského nadačního fondu
 • - Zlepšíme podmínky pro život handicapovaných ve městě: budeme pokračovat v tvorbě systematických opatření, která pomůžou zdravotně postiženým
 • - Životní prostředí je naše priorita: budeme zodpovědně a dlouhodobě zlepšovat městské mikroklima
 • - Udržíme záchrannou síť pro potřebné: neslevíme z podpory sociálních služeb, posílíme jejich dostupnost a kvalitu
 • - Postaráme se, aby si děti měly kde hrát: zrekonstruujeme stávající dětská hřiště a budeme zřizovat nová, hlavně v návaznosti na novou zástavbu a ve spolupráci s komisemi místní samosprávy
 • - Zasadíme se o vznik nových rekreačních ploch na okrajích města: podpoříme revitalizaci jedinečných míst
 • - Připravíme rozšíření koupaliště Flošna: další vodní plochy, nové zábavní prvky, více stínu
 • - Zefektivníme fungování města a městských organizací: chceme, aby město i jeho organizace
  fungovaly jako dobrá domácnost – mohou si dovolit jen to, na co mají

 

 • - Bezproblémové venčení psů v každé městské části: kde bude potřeba, vybudujeme po konzultaci s komisí místní samosprávy oplocené prostory pro venčení a výcvik psů
 • - Pomůžeme s parkováním ve Fakultní nemocnici: zasadíme se o co nejrychlejší výstavbu parkovacího domu
  HRADEC KRÁLOVÉ
 • - Dáme rozvoji našeho města jasný směr: společně s občany, renomovanými architekty, urbanisty a dalšími odborníky připravíme vizi města „Hradec Králové 2100“
 • - Zasadíme se o „Třetí okruh“ (Severní tangenta, Jižní spojka): Gočárův okruh už silniční dopravě dávno nestačí, podpoříme proto budování „Třetího okruhu“, který z města odvede tranzitní automobilovou dopravu
 • - Magistrát se musí konečně otevřít lidem: občan tu bude vítán, nikoliv trpěn; zlepšíme podmínky na magistrátu pro pohodlné vyřizování záležitostí občanů, zřídíme jednu „recepci“ pro vyřizování všeho potřebného – obíhat mají dokumenty, nikoliv občané
 • - Chceme bezpečné město: do ulic se vydá více městských strážníků na pochůzkové službě
 • - Nezapomínáme, že jsme městem studentů: podpoříme zřízení vysokoškolského klubu
  rekonstrukcí Pajkrovy flošny
 • - Cestovní ruch je šance pro naše město: podpoříme zápis architektury Hradce Králové do UNESCO, budeme se snažit, aby k nám turisté našli cestu, posílíme propagaci města
 • - Pomůžeme Hradci být chytrým městem – tzv. „Smart city“: využijeme veškeré moderní technologie pro jeho rozvoj a otevřenost, například v oblastech dopravy a komunikace
 • - Výstavba univerzitních kampusů má zelenou: podpoříme rozvoj Univerzity Karlovy i Univerzity Hradec Králové – jde o významné zaměstnavatele v našem městě, i místa studia naší mládeže
 • - Hradecko-pardubická aglomerace je dnes už realita: budeme společně sPardubicemi pracovat ku prospěchu společného rozvoje obou měst