5x pro Hanku Štastnou
23. května 2017

5x pro Hanku Štastnou

5 otázek pro Hanu Šťastnou, kandidátku jihočeské ODS do letošních voleb.

Hanko, obsadila si na jihočeské kandidátce bronzovou příčku a jsi na 3. místě. Co Tě vedlo k zájmu o tento post?

Nebyla to moje ambice. S nabídkou kandidatury mne oslovili předseda jihočeské ODS Martin Kuba a lídr kandidátky do poslanecké sněmovny Jan Zahradník, kterých si velmi vážím. Je to výzva k pomoci pohnout naší společností alespoň o milimetr směrem, který je mi blízký. Doprava.

Velkou část Tvé profesní kariéry se věnuješ zemědělství. Jaké hlavní problémy trápí jihočeské agropodnikatele?

Hlavním problémem je pokřivení celého oboru dotační politikou. Dnes se zemědělci spíše než práci na polích a ve stájích věnují papírování nebo vyplňování elektronických formulářů a plnění mnoha nesmyslných požadavků, aby za to dostali stokrát přerozdělenou podporu z veřejných prostředků. To vede k enormnímu růstu byrokratické moci, k falešné konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů napříč Evropskou unií a k poklesu jejich konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Dotované jídlo je laciné, kvůli obchodním tlakům často nekvalitní, předmětem plýtvání. Současný eurounijní agro-systém je náchylný ke korupci, stejně jako všechny oblasti spotřebovávající velkou porci daňových odvodů. V našem kraji je kromě rostoucího průměrného věku pracovníků pro zemědělství hrozbou neustálý pokles živočišné výroby a nejasné nastavování podpor pro méně příznivé oblasti po roce 2020.

Máš recept na vyřešení těchto problémů?

K alespoň částečnému ozdravení zemědělského podnikání vede běh dlouhou a těžko průchodnou tratí. Celá společná zemědělská politika by se měla zjednodušit a zpřehlednit. Nemáme šanci zmíněné problémy vyřešit na národní úrovni, když působíme na otevřeném evropském trhu. Potřebujeme kvalitní vyjednavače a partnery v Bruselu. K prosperitě agrárního sektoru v našem regionu potřebujeme kvalitní zemědělské školství a spotřebitelskou přízeň. Kromě systematického a pro všechny členské země jednotného útlumu dotačních nástrojů by odvětví pomohla korekce predátorského chování nadnárodních tržních řetězců. Samozřejmě je nutné odborně čelit klimatickým výzvám a věnovat se preciznímu hospodaření šetrnému k životnímu prostředí. Nastavit motivující podnikatelské podmínky pro zemědělce bez ohledu na velikost, právní formu či zaměření.

Kandidátka ODS má v Jihočeském kraji vysoký počet žen, jde to tedy i bez povinných kvót, vnímáš ty sama nějak rozdíl mezi ženským a mužským pohledem na politiku?

Pohlavní kvótování je mi proti srsti. Ale stejně jako v mé domácnosti preferuji rozdělení úkolů na klučičí a holčičí, domnívám se, že i k harmoničtějšímu fungování politiky prospívá souběžný výskyt pánského i dámského principu. Ženský vhled bývá empatičtější, konsenzuálnější a z principu sociálnější. Ačkoliv výjimky potvrzují pravidlo