Obrana tradic proti falešným politickým sirénám
22. dubna 2016

Jan Zedník: Obrana tradic proti falešným politickým sirénám

Liberální demokracie s tržním hospodářstvím a demokratickými institucemi se Evropě osvědčily, kdyžpřinesly civilizační rozkvět, světovou dominanci a obyvatelstvu evropského potažmo severoamerického kontinentu nebývalý blahobyt v hávu relativního míru a klidu, alespoň z pohledu min. posledních 70 let.

ČR se připojila k tomuto úspěšnému tažení liberalismu, tržního hospodářství a
demokratických institucí až na vlně nově nabyté svobody po roce 1989.
Dnes jsme svědky potvrzení platnosti výše uvedených tezí, neboť do Evropy za blahobytem a
svobodou míří stovky tisíc uprchlíků z těch částí světa, v nichž nemají liberální tržní hospodářství,
demokratické instituce, zajištěnu ochranu soukromého vlastnictví, ani osobní svobody. Do Evropy
přichází dvě kategorie lidí. Jde o uprchlíky, kteří v ohrožení života sužovaní válkou a represemi ze
strany vládnoucího režimu utíkají za svobodou. Druhou kategorií jsou ekonomičtí migranti, kteří pro
sebe ve své zemi nevidí žádnou perspektivu, ač zrovna nebojují o holý život. Obě kategorie však mají
jedno společné – v jejich zemi vládl či vládne diktátor, popřípadě autoritativní režim, tedy přesný
opak euroatlantického modelu tradičních demokratických institucí a volného trhu.
Cítím velkou potřebu tuto imanentní skutečnost právě dnes nám všem znovu připomenout. Pod
tlakem nedávné hospodářské recese a dnešní migrační krize, kdy máme mnohdy oprávněný pocit
selhávání politických elit, totiž řada z nás ztrácí důvěru v naše tradiční instituce, hodnoty a systém.
V takové situaci se pak snadno necháváme vábit populistickými a radikálními hlasy, které nabízí
jednoduchá řešení. Nepodléhejme proto těmto politickým sirénám, které pouze navedou starou, ale
tradiční a osvědčenou loď našich hodnot na nejbližší útesy, v nichž se posléze utopí naše svobody, sny
a blahobyt.
Kdo patří mezi jedny z typů falešných sirén v ČR? Jsou to např. ti, co chtějí stát řídit jako firmu
(Andrej Babiš), nebo ti, co nám radí vystoupení z evropské integrace (Tomio Okamura). Přitom pan
Babiš už nahlas neříká, že díky vydobytým politickým funkcím jeho firmy tyjí ze státních dotací
dvojnásobně vyšší sumy, než před jeho politickým angažmá, nebo že svým firmám ze své pozice
ministra financí odpustil téměř 2 mld. Kč na daních za jediný rok! Že mu jde o své zájmy a nikoliv o
zájmy občanů, je evidentní. A nápad pana Okamury vystoupit z EU znamená zakopat se do
nacionalistických zákopů 19. století, z čehož v Evropě vzešla akorát I. světová válka. Vystoupení z EU
nám, malé, otevřené, proexportní ekonomice uprostřed Evropy, žádné lepší perspektivy nepřinese. A
přes řadu chyb zůstává partnerství evropských států v podobě EU nejlepší možnou variantou pro
udržení míru a potřebně ekonomické spolupráce vedoucí k našemu vysokému životnímu standardu.
Nepodléhejme těmto falešným vábničkám, vzpomeňme si na tradiční hodnoty, které nám zajistily
systémové, tradiční a hlavně demokratické strany, těmi hodnotami jsou zejména již několikrát
zmíněný blahobyt a svoboda, po nichž touží miliony lidí plánujících přesun do Evropy. Že však
nemůžeme ani zdaleka všem těmto lidem mířícím do Evropy vyhovět je jasné, protože Evropa není
„nafukovací“ a asimilace těchto lidí do společnosti není jednoduchá, ne-li mnohdy nemožná.

Ing. Jan Zedník

Ing. Jan Zedník

předseda místního sdružení
člen oblastní rady

Více o autorovi