Financování ODS – nepeněžité dary a bezúplatná plnění pro volební kampaň 2019

Přehled s údaji o jiných ocenitelných plněních ve prospěch ODS dle § 16b odst. 4 a § 16c zákona č. 247/1995 Sb.

senátní obvod jméno, účel hodnota daru a bezúplatného plnění