Ing. František Králíček

místopředseda místního sdružení